Αίτηση Σίτισης

Η υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Σίτισης είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους.
Είμαι : Φοιτητής
  1. Ιδρυματικό λογαριασμό (Upnet ID)
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Φωτοτυπία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
  4. Τελευταίο εκκαθαριστικό δικό σου και των γονέων/κηδεμόνων/συζύγου, εκτυπωμένο από taxisnet.
  1. Ηλεκτρονική συμπλήρωση της Αίτησης Σίτισης.
  2. Εκτύπωση της Αίτησης Σίτισης και της λίστας δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώσεις.
  3. Υπογραφή της Αίτησης Σίτισης και κάθε υπεύθυνης δήλωσης.
  4. Κατάθεση των δικαιολογητικών στην  διεύθυνση φοιτητικής Μέριμνας (Πάτρα) ή στο γραφείο φοιτητικής Μέριμνας (Αγρίνιο)
  5. Αναμονή για νεότερη ανακοίνωση παραλαβής της κάρτας σίτισης μετά την διεκπεραίωση της αίτησης σας

Οδηγίες και δικαιολογητικά θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο