Δημοφιλείς Υπηρεσίες

 • Zoom Logo

  Zoom Meetings

 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Microsoft 365 Education

 • Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

 • IBM SPSS Statistics

 • Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά – ΚΣΗΔΕ – Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 • Upnet ID logo

  Ιδρυματικός Λογαριασμός – Upnet ID

 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Συχνών Ερωτήσεων – Αθηνά

 • Ασύρματο Δίκτυο Eduroam

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία – Progress

Εκπαίδευση

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία – Progress

 • Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

 • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

 • Eudoxus

 • Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

 • Νημερτής

 • Κάρτα Βιβλιοθήκης

 • Κατάλογος Βιβλιοθήκης

 • Καταθετήριο των Συστατικών Επιστολών Erasmus+

 • Upatras Classrooms

 • Σύστημα υποβολής προτάσεων για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας

 • ΑΤΛΑΣ – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Πλατφόρμα Πρακτικής Άσκησης

 • Γραφείο Διασύνδεσης

 • Αίθουσες διδασκαλίας

Λογισμικά

 • Google Workspace for Education

 • ArcGIS

 • Matlab logo

  Matlab

 • Azure Logo

  Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

 • Microsoft Volume Licensing

 • Oracle Academy

 • Abaqus Student Edition

 • EndNote

 • ANSYS Student

 • JetBrains Tools

 • QtiPlot

 • autodesk

  Autodesk

 • WordPress Plugins

 • mathematica

  Mathematica

Έρευνα

 • Ιστότοπος ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

 • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

 • Webrescom

 • ePay Upatras

 • Αποτροπή λογοκλοπής – TurnItIn

 • Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley

 • EndNote

 • Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – UProskliseis

 • Ψηφιακό εργαλείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 • Πλατφόρμα Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας

 • Χρηματοδότηση Συνεδρίων

Παροχές

 • Αίτηση Σίτισης

  Αίτηση Σίτισης

 • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Academic ID

 • Κάρτα Βιβλιοθήκης

 • Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

 • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

 • Γραφείο Διασύνδεσης

 • Συνήγορος του Φοιτητή

  Συνήγορος του Φοιτητή

Ιστότοποι

 • Ψηφιακά Πιστοποιητικά Eξυπηρετητών

 • Φιλοξενία Ιστοτόπων

 • blogs

 • Upatras

 • Υπηρεσία Εικονικών Μηχανών okeanos

 • Εικονικές Μηχανές ViMa

 • Προσβασιμότητα Ιστοτόπων

 • WordPress Plugins

Τηλεδιάσκεψη

 • e:Presence

 • Zoom Logo

  Zoom Meetings

 • MS Teams

 • Zoom Logo

  Zoom Webinars

Πολυμέσα

 • ΔΙΑΥΛΟΣ

 • Up TV Logo

  Up TV

 • Up FM

 • @UP Περιοδική Έκδοση

 • Photo Gallery Icon

  Photo Gallery Πανεπιστημίου Πατρών

Ασφάλεια

 • Ψηφιακά Πιστοποιητικά Eξυπηρετητών

 • Ψηφιακά Πιστοποιητικά Harica

 • Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

 • Certificates logo

  Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά Harica Class A

Διάφορα