Δημοφιλείς Υπηρεσίες

 • IBM SPSS Statistics

 • Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά – ΚΣΗΔΕ – Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης

 • Upnet ID logo

  Ιδρυματικός Λογαριασμός – Upnet ID

 • Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

 • Ασύρματο Δίκτυο Eduroam

 • Zoom Logo

  Zoom Meetings

 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Microsoft 365 Education

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Συχνών Ερωτήσεων – Αθηνά

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία – Progress

Εκπαίδευση

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία – Progress

 • Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

 • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

 • Eudoxus

 • Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

 • Νημερτής

 • Κάρτα Βιβλιοθήκης

 • Κατάλογος Βιβλιοθήκης

 • Καταθετήριο των Συστατικών Επιστολών Erasmus+

 • Upatras Classrooms

 • Σύστημα υποβολής προτάσεων για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας

 • ΑΤΛΑΣ – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Πλατφόρμα Πρακτικής Άσκησης

 • Γραφείο Διασύνδεσης

 • Αίθουσες διδασκαλίας

Λογισμικά

 • Google Workspace for Education

 • ArcGIS

 • Matlab logo

  Matlab

 • Azure Logo

  Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

 • Microsoft Volume Licensing

 • Oracle Academy

 • Abaqus Student Edition

 • EndNote

 • ANSYS Student

 • JetBrains Tools

 • QtiPlot

 • autodesk

  Autodesk

 • WordPress Plugins

 • mathematica

  Mathematica

 • ANSYS

  Ansys

Έρευνα

 • Ιστότοπος ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

 • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

 • Webrescom

 • ePay Upatras

 • Αποτροπή λογοκλοπής – TurnItIn

 • Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley

 • EndNote

 • Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – UProskliseis

 • Ψηφιακό εργαλείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 • Πλατφόρμα Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας

 • Χρηματοδότηση Συνεδρίων

Παροχές

 • Αίτηση Σίτισης

  Αίτηση Σίτισης

 • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Academic ID

 • Κάρτα Βιβλιοθήκης

 • Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

 • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

 • Γραφείο Διασύνδεσης