Αρχική / Δημοφιλείς Υπηρεσίες / Ιδρυματικός Λογαριασμός – Upnet ID
Upnet ID logo

Ιδρυματικός Λογαριασμός – Upnet ID

Πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Παν. Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.
Αναλυτικότερα οι χρήστες ανάλογα την ιδιότητα τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις παρακάτω υπηρεσίες:

Δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού Upnet ID έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Λογαριασμοί της μορφής @upatras.gr δικαιούνται τα μέλη του ιδρύματος που διαθέτουν κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες:

 1. Μέλος ΔΕΠ
 2. Ομότιμος Καθηγητής ή Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ
 3. Μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ, Μόνιμο Προσωπικό)
 4. Διδάσκων ΠΔ 407/80
 5. Πανεπιστημιακός Υπότροφος
 6. Συμμετέχων στο πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού"
 7. Μεταδιδακτορικός
 8. Ερευνητής
 9. Συμβασιούχος
 10. Επιστημονικός συνεργάτης ή Ερευνητής

Λογαριασμοί της μορφής @upnet.gr δικαιούνται τα μέλη του ιδρύματος που διαθέτουν κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες:

 1. Προπτυχιακός φοιτητής
 2. Μεταπτυχιακός φοιτητής
 3. Υποψήφιος διδάκτορας
Προσωπικοί: Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας δικαιούται αυστηρά ένα και μόνο προσωπικό λογαριασμό, με τον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του ιδρύματος.

Μη προσωπικοί: Οι εν λόγο λογαριασμοί απευθύνονται αποκλειστικά σε μέλη ΔΕΠ και προϊσταμένους οργανικών μονάδων και έχουν ενεργοποιημένες μόνο τις υπηρεσίες “email” και “λίστες ανακοινώσεων”.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές παραλαμβάνουν τους λογαριασμούς τους από την γραμματεία τους κατά την έγγραφή τους στο τμήμα τους. Κατά την παραλαβή όλες οι υπηρεσίες,
πλην της ηλεκτρονικής γραμματείας
, είναι ενεργοποιημένες και δεν απαιτείται η προσέλευση τους στο Τμήμα Δικτύων για ενεργοποίηση.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διατηρούν τον λογαριασμό που είχαν και σαν προπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση που δεν είχαν λογαριασμό τότε τον παραλαμβάνουν και αυτοί από την γραμματεία τους ακριβώς όπως και οι προπτυχιακοί φοιτητές.

Τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν Upnet ID θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 • Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, παραδίδεται ένας αύξων αριθμός αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης από το  https://mussa.upnet.gr, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία.
 • Το UPnet δημιουργεί το λογαριασμό
 • Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στα γραφεία του UPnet για την ταυτοποίηση του και την παράδοση των στοιχείων του λογαριασμού του.

Για τους λογαριασμούς της mορφής @upatras.gr η παράδοση γίνεται καθημερινά 9:00-15:00 από τα γραφεία του UPnet με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Για τους συμβασιούχους απαιτείται επιπλέον η κατάθεση μίας υπεύθυνης δήλωσης που να δηλώνει το είδος και τη διάρκεια της συνεργασίας με το Ίδρυμα, καθώς και έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο να πιστοποιεί την ιδιότητα αυτή (π.χ. βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου ή βεβαίωση προϊσταμένου μονάδας). Για τη διευκόλυνσή σας, το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο προς καταβίβαση σε φόρμα PDF (.pdf).

Παρακάτω περιγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του Upnet ID για κάθε ακαδημαϊκή ιδιότητα κατόχου:

 1. Προπτυχιακός φοιτητής: Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα (Οι υπηρεσίες email και alumni παραμένουν ενεργές για πάντα)
 2. Μέλος ΔΕΠ: Εφ'όρου Ζωής
 3. Ομότιμος Καθηγητής ή Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ: Εφ'όρου Ζωής
 4. Μέλη ΕΕΠ: Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα (Η υπηρεσία email παραμένει ενεργή για πάντα)
 5. Μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ, Μόνιμο Προσωπικό): Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα
 6. Πανεπιστημιακός Υπότροφος, 407, Απ. Ακαδημαϊκής Εμπειρίας : Όσο υπάρχει ενεργή σύμβαση.
 7. Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας: Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα (Οι υπηρεσίες email και alumni παραμένουν ενεργές για πάντα)
 8. Μεταδιδακτορικός: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
 9. Ερευνητής: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
 10. Συμβασιούχος: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
 11. Επιστημονικός συνεργάτης ή Ερευνητής: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού

Περιοδικά το UPnet ενημερώνεται από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και προχωρά στην απενεργοποίηση των Upnet IDs ατόμων που δεν είναι πλέον μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως αυτά ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία ως επί το πλείστον έπονται της ορκωμοσίας προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών. Ο κάτοχος του λογαριασμού ειδοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικείμενη απενεργοποίηση. Στην περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού εξακολουθεί να αποτελεί ακόμα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας με την ίδια ή με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία είναι ενημερωμένο το UPnet, τότε θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες, ανάλογα με τη νέα του ιδιότητα, προκειμένου να να ακυρωθεί η διαδικασία διαγραφής.

 • Προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής: Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από τη γραμματεία του τμήματος.
 • Μεταδιδακτορικός: Απαιτείται 1) η προσκόμιση βεβαίωσης  από τον επιστημονικό υπεύθυνο (μέλος ΔΕΠ). Η βεβαίωση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (προσοχή από το ιδρυματικό email "username@upatras.gr") στο helpdesk@upatras.gr, ως συννημένο έγγραφο με ηλεκτρονική υπογραφή ή εναλλακτικά ενσωματωμένη στο σώμα του email. 2) Υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο μέσω gov. Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία εδώ https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
 • Συμβασιούχος: απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης. Αν εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης τότε 1) η προσκόμιση βεβαίωσης  από τον επιστημονικό υπεύθυνο (μέλος ΔΕΠ). Η βεβαίωση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (προσοχή από το ιδρυματικό email “username@upatras.gr”) στο helpdesk@upatras.gr, ως συνημμένο έγγραφο με ηλεκτρονική υπογραφή ή εναλλακτικά ενσωματωμένη στο σώμα του email. 2) Υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο.
 • Πανεπιστημιακός Υπότροφος, 407, Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας: Απαιτείται η προσκόμιση είτε της απόφασης πρόσληψης, είτε της σύμβασης.
 • Ερευνητής: Απαιτείται 1) η προσκόμιση βεβαίωσης  από τον επιστημονικό υπεύθυνο (μέλος ΔΕΠ). Η βεβαίωση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (προσοχή από το ιδρυματικό email "username@upatras.gr") στο helpdesk@upatras.gr, ως συννημένο έγγραφο με ηλεκτρονική υπογραφή ή εναλλακτικά ενσωματωμένη στο σώμα του email. 2) Υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο μέσω gov. Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία εδώ https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα είτε αυτοπροσώπως στο UPnet, είτε ηλεκτρονικά στο helpdesk@upatras.gr. Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Upnet.

Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί το λογαριασμό του μέσω της σελίδας mussa.upnet.gr/user.

Ο χρήστης μπορεί να κάνει μέσω της σελίδας διαχείρισης τις παρακάτω ενέργειες:

1.Έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που διαθέτει το Upnet γι’ αυτόν. Σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο λάθος στα στοιχεία του θα πρέπει να προσέλθει στο Upnet ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του και στη συνέχεια η διόρθωση των στοιχείων του.

2. Δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

3. Διαχείριση υπηρεσιών και δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης τους

4. Δυνατότητα απόκτησης λογισμικού(OpenVPN,Msdnaa,SPSS)

5. Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες

6.Επικοινωνία με το γραφείο αρωγής χρηστών