Αρχική / Υπηρεσίες / Παροχές / Ιδρυματικός Λογαριασμός (Upnet ID)

Ιδρυματικός Λογαριασμός

Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του Παν. Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.
Αναλυτικότερα οι χρήστες ανάλογα την ιδιότητα τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις παρακάτω υπηρεσίες:

Upnet
Νέα Αίτηση
Περισσότερα
Περισσότερα