Τηλεφωνία μέσω δικτύου

Προηγμένες τηλεφωνικές υπηρεσίες πάνω από το Δίκτυο Δεδομένων
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό

Το Upnet παρέχει Υπηρεσία IP Τηλεφωνίας μέσω του Δικτύου δεδομένων του Πανεπιστημίου. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στο διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος να πραγματοποιεί δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις, τόσο στο εσωτερικό του Ιδρύματος όσο και προς τα άλλα Ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δίνει επίσης την δυνατότητα κλήσεων  (σε σταθερά και κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς) χρησιμοποιώντας όμως νέου τύπου τηλεφωνικές συσκευές IP τεχνολογίας.

Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει:

 • Να ανήκετε στο μόνιμο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Να διαθέτετε συμβατή τηλεφωνική συσκευή.
 • Να έχετε πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων.

Η υπηρεσία εξυπηρετεί τα παρακάτω αριθμοδοτικά φάσματα: 2610962XXX, 26109961XX,62XX,63XX,64XX,65XX,68XX,69XX,72XX,77XX,78XX 26109694XX,96XX,97XX.

Οι χρήστες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία θα πρέπει αρχικά να απευθυνθούν στον τεχνικό υπεύθυνο του τμήματος τους ώστε να ενημερωθούν για το αν έχουν δικαίωμα χρήσης αυτής καθώς και αν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στον χώρο τους. Εφόσον πάρουν την έγκριση από τον τεχνικό τους υπεύθυνο και γίνει η σχετική αίτηση από αυτόν, θα πρέπει να προσέλθουν στο Upnet να υπογράψουν και να παραλάβουν τον τηλεφωνικό τους αριθμό, καθώς και την τηλεφωνική τους συσκευή.

Κατά την παραλαβή της συσκευής σας αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

 • Η συσκευή σας αποτελεί ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο την διαθέτει στον παραλαβών – μέλος του Πανεπιστημίου Πατρών – για την εξυπηρέτηση των αναγκών τηλεφωνίας του αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της εργασίας του στο Πανεπιστήμιο.
 • Ο παραλαβών έχει την υποχρέωση και την ευθύνη η συσκευή να παραμένει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να μην χρησιμοποιείται έξω από αυτούς.
 • Στην υποχρέωση και στην ευθύνη του παραλαβόντος είναι η διατήρηση της συσκευής σε καλή* και πλήρως λειτουργική κατάσταση. Σε περίπτωση φθοράς της συσκευής από τον ίδιον τον παραλαβόντα ή από τρίτους αυτή θα βαραίνει τον παραλαβόντα και δεν αποτελεί υποχρέωση του Πανεπιστημίου η αντικατάσταση της συσκευής. Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα προβαίνει σε αντικατάσταση της συσκευής σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς ή δυσλειτουργίας που προκύπτει ως επακόλουθο είτε εγγενούς προβλήματος της συσκευής είτε μακροχρόνιας χρήσης της.
 • Σε περίπτωση κλοπής της συσκευής δεν αποτελεί υποχρέωση του Πανεπιστημίου η αντικατάσταση της συσκευής.
 • Το Πανεπιστήμιου Πατρών διατηρεί το δικαίωμα
  • να αντικαταστήσει -με σύνταξη Πρακτικού Επιστροφής και νέου Πρακτικού Παραλαβής για τη νέα συσκευή που θα αντικαταστήσει τη παλιά- τη συσκευή με μια άλλη ιδίων ή διαφορετικών χαρακτηριστικών που κάθε φορά θα καλύπτουν τις ανάγκες τηλεφωνίας του χρήστη,
  • ανάκτησης της συσκευής από το παραλαβόντα (π.χ. για λόγους κακομεταχείρισης της συσκευής ή για μη χρήση της από το παραλαβόντα επί μακρό χρονικό διάστημα ή για λύση/παύση της σχέσης του παραλαβόντα με το Πανεπιστήμιο κ.λ.π.)

* Διατηρείτε τη συσκευή:

 • Σε απόσταση από πηγές θερμότητας (όπως καλοριφέρ, απευθείας έκθεση στον ήλιο κα.),
 • Μακριά από υγρασία και κίνδυνο ρίψης υγρών σε αυτήν,
 • Μακριά από σκόνη (επιμεληθείτε και τον τακτικό καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής),
 • Προστατευμένη κατάλληλα σε περιπτώσεις εργασιών στο χώρο που την θέτουν σε κίνδυνο (έκθεση σε θερμότητα, υγρασία και σκόνη, πιθανά χτυπήματα κα),
 • Αυστηρά και μόνο συνδεδεμένη σε πρίζα του δικτύου δεδομένων (RJ45, Ethernet). Η συσκευή μοιάζει με μικρό ηλεκτρονικό υπολογιστή ωστόσο, ειδικά όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα το απαραίτητο για τη λειτουργία της, αυτό το αντλεί από την προαναφερόμενη πρίζα δικτύου δηλαδή από το ίδιο καλώδιο με το οποίο συνδέεται στο δίκτυο δεδομένων. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να συνδέεται σε οποιαδήποτε άλλη πηγή ηλεκτρικού ρεύματος πράγμα που αν γίνει μπορεί να επιφέρει ακόμα και τη καταστροφή της συσκευής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εξαίρεσης συγκεκριμένης συσκευής που απαιτεί σύνδεση σε πηγή ηλεκτρικού ρεύματος οι σχετικές οδηγίες θα σας έχουν δοθεί ρητώς από το Κέντρο Δικτύων κατά την παράδοση/παραλαβή της συσκευής.
 • Οι IP τηλεφωνικές συσκευές είναι φορητές, δηλαδή δεν λειτουργούν αποκλειστικά σε μία μόνο πρίζα Δικτύου αλλά μπορούν να μεταφέρονται και σε άλλα σημεία (αίθουσες, κτίρια, κλπ) του Δικτύου του ΠΠ όπου υπάρχουν πρίζες δικτύου με δυνατότητα υποστήριξης IP τηλεφωνίας (>90% του συνόλου των πριζών του Δικτύου του ΠΠ δίνει σήμερα αυτή τη δυνατότητα) και μάλιστα διατηρώντας τον ίδιο πάντα τηλεφωνικό αριθμό (mobility), χωρίς ο κάτοχός τους να χρειαστεί να ρυθμίζει κάτι.
 • Εκτός από την μετάδοση φωνής μπορούν να υποστηρίξουν και τη μετάδοση εικόνας (video) καθώς και πληθώρα άλλων εφαρμογών όπως δυνατότητα αποθήκευσης τηλεφωνικού καταλόγου, ταχείας κλήσης, προώθησης κλήσεων, αποστολής μηνυμάτων κ.α.
 • Αντί των κλασικών τηλεφωνικών κέντρων και των κλασικών τηλεφωνικών συσκευών πλέον χρησιμοποιείται και αξιοποιείται εξ ολοκλήρου το υπάρχον Δίκτυο Δεδομένων του Ιδρύματος.
 • Η τηλεφωνική συσκευή εγκαθιστάτε στην ίδια πρίζα δικτύου με τον υπολογιστή του χρήση έτσι γίνετε εξοικονόμηση ενεργού εξοπλισμού.
 • Επιτρέπει στα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω της χρήσης της υπηρεσίας IP τηλεφωνίας την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων προς όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που επίσης μετέχουν στην Υπηρεσία VoIP του GUNET (όπως ΑΠΘ, Δημοκρίτειο, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο Κρήτης, κ.ά.) εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, αφού για τις κλήσεις αυτές χρησιμοποιείται η Διαδικτυακή (Internet) σύνδεση των ΑΕΙ/ΤΕΙ η οποία παρέχεται μέσω του Δικτύου της ΕΔΕΤ Α.Ε. (Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας) και όχι μέσω εξωτερικών παρόχων (π.χ. ΟΤΕ) κατά την οποία περίπτωση θα συνοδεύονταν από δαπάνες χρονοχρέωσης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αλλά και περιορίζονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
 • Η δρομολόγηση των κλήσεων προς τα υπόλοιπα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας κατά προτεραιότητα μέσω της Internet σύνδεσης ή δευτερευόντως με εξωτερική κλήση μέσω ΟΤΕ, γίνεται αυτόματα και διαφανώς προς τον χρήστη, ο οποίος απλώς πληκτρολογεί τον 10ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό χωρίς κάποιο πρόθεμα.

Το Κέντρο Δικτύων σταδιακά συνεχίζει:

 • Την επέκταση και περαιτέρω ενίσχυση της υπηρεσίας IP Τηλεφωνίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τηλεφωνίας νέων χρηστών αλλά και παλαιών που θα μεταβαίνουν στην υπηρεσία αυτή διακόπτοντας την σύνδεσή τους στο κλασικό τηλεφωνικό δίκτυο.
 • Την παροχή νέων υπηρεσιών – πέραν των φωνητικών κλήσεων – μέσω των νέων τηλεφωνικών συσκευών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν και πλήθος web-based (XML) εφαρμογών.
 • Τη διασύνδεση της υπηρεσίας και με άλλους φορείς/παρόχους – πέραν των ΑΕΙ/ΤΕΙ – με σκοπό την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν των δαπανών για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (υπεραστικών και διεθνών κλήσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του κάθε Τμήματος.

Εγχειρίδια Υπηρεσίας