Διοικητικό Προσωπικό

Το Upnet παρέχει στο Διοικητικό  Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών ένα σύνολο υπηρεσιών ώστε να διευκολύνει την διοικητική τους δραστηριότητα.

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού που ονομάζουμε Upnet ID.  Εξυπηρετούνται όλες οι κατηγορίες διοικητικού προσωπικού, Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, Συμβασιούχοι(για όσο είναι ενεργή η ιδιότητα).
Δείτε παρακάτω τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται από το Upnet καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς.

Δημοφιλείς Υπηρεσίες

Email