Πιστοποιημένη Τηλεδιάσκεψη

Teleconference

Πιστοποιημένες Αίθουσες για την εξυπηρέτηση διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος.

Πλατφόρμα e:Presence

e:Presence

Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Μεταδώστε την οθόνη σας

Screencast

Μεταδώστε ζωντανά την οθόνη του υπολογιστή σας, οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού ή εγγραφή.

Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

Webconf

Δυνατότητα επικοινωνίας έως και 10 ταυτόχρονων χρηστών με βίντεο.

Skype για Επιχειρήσεις

Office365

Online meetings από οποιαδήποτε συσκευή.