Πιστοποιημένη Τηλεδιάσκεψη

Teleconference

Πιστοποιημένες Αίθουσες για την εξυπηρέτηση διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος.

Περισσότερα

Πλατφόρμα e:Presence

e:Presence

Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Περισσότερα

Cisco Webex Meetings

Webex

Κατάλληλο για διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων και εξετάσεων

Περισσότερα

Zoom Meetings

Zoom

Κατάλληλο για διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων και εξετάσεων

Περισσότερα

Microsoft Teams

Office365

Ο κόμβος για ομαδική εργασία στο Microsoft 365.

Περισσότερα