Πιστοποιημένη Τηλεδιάσκεψη

Teleconference

Πιστοποιημένες Αίθουσες για την εξυπηρέτηση διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος.

Πλατφόρμα e:Presence

e:Presence

Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Zoom Meetings

Zoom

Κατάλληλο για διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων και εξετάσεων

Zoom Webinars

Zoom

Κατάλληλο για διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίων

Microsoft Teams

Office365

Ο κόμβος για ομαδική εργασία στο Microsoft 365.

Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

Webconf

Δυνατότητα επικοινωνίας έως και 10 ταυτόχρονων χρηστών με βίντεο.

Μεταδώστε την οθόνη σας

Screencast

Μεταδώστε ζωντανά την οθόνη του υπολογιστή σας, οπουδήποτε στον κόσμο.