Πιστοποιημένη Τηλεδιάσκεψη

Teleconference

Πιστοποιημένες Αίθουσες για την εξυπηρέτηση διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος.

Περισσότερα

Πλατφόρμα e:Presence

e:Presence

Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Περισσότερα

Zoom Meetings

Zoom

Κατάλληλο για διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων και εξετάσεων

Περισσότερα

Zoom Webinars

Zoom

Κατάλληλο για διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίων

Περισσότερα

Microsoft Teams

Office365

Ο κόμβος για ομαδική εργασία στο Microsoft 365.

Περισσότερα

Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

Webconf

Δυνατότητα επικοινωνίας έως και 10 ταυτόχρονων χρηστών με βίντεο.

Περισσότερα

Μεταδώστε την οθόνη σας

Screencast

Μεταδώστε ζωντανά την οθόνη του υπολογιστή σας, οπουδήποτε στον κόσμο.

Περισσότερα