Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το Zoom Κατάλληλο για : Προφορική Εξέταση Απαιτούμενα εργαλεία : Zoom Οδηγίες 1Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτό που εμφανίζεται πίσω σας στο βίντεο σας συνδεθείτε στην εφαρμογή Zoom και πάνω αριστερά επιλέξτε το [...]

4 Ιανουαρίου, 2021|

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου σε εξέταση με Zoom

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου σε εξέταση με Zoom Κατάλληλο για : Προφορική Εξέταση Απαιτούμενα εργαλεία : Zoom Οδηγίες Για να ελέγξουμε τις συσκευές εικόνας και ήχου στην εφαρμογή Zoom ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 1Συνδεθείτε στην εφαρμογή Zoom και [...]

29 Δεκεμβρίου, 2020|

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου σε εξέταση με MS Teams

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου σε εξέταση με MS Teams Κατάλληλο για : Προφορική Εξέταση Απαιτούμενα εργαλεία : MS Teams Οδηγίες Για να ελέγξουμε τις συσκευές εικόνας και ήχου στην εφαρμογή MS Teams ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 1Συνδεθείτε στην [...]

29 Δεκεμβρίου, 2020|

Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση σε μικρές ομάδες

Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση με το MS Teams Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 49 άτομα Απαιτούμενα εργαλεία : MS Teams Περιγραφή Το συγκεκριμένο σενάριο είναι κατάλληλο για προφορική εξέταση σε μικρές ή μεσαίες ομάδες. Παρουσιάζει μεγάλη ευκολία καθώς [...]

29 Δεκεμβρίου, 2020|

Συμμετοχή σε διάλεξη με το MS Teams ως Επισκέπτες

Για να συμμετάσχετε σε μια διάλεξη με το MS Teams χωρίς να έχετε ακόμα λογαριασμό του Παν. Πατρών ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1 Πατήστε τον σύνδεσμο που σας έχει κοινοποιήσει ο καθηγητής σας της μορφής https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab295626af09547aa892932b7c7fb06f8%40thread.tacv2/1601560220943?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22b7b5c98e-9358-492f-ac36-63da3dc4a1e8%22%7d 2 Στην σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέξτε Cancel (1) και στην συνέχεια Continue on this browser (2). [...]

14 Νοεμβρίου, 2020|

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας MS Teams για Καθηγητές

Εγκατάσταση της εφαρμογής MS Teams Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Microsoft Teams ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1 Αν έχετε εγκαταστήσει τη σουίτα Office365 Education από το Πανεπιστήμιο, τότε η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να την βρείτε με αναζήτηση στο μενού έναρξη. Εναλλακτικά μπορείτε να την [...]

14 Νοεμβρίου, 2020|

Ενεργοποίηση νέας δυνατότητας προβολής έως 49 Συμμετεχόντων ταυτόχρονα σε κλήσεις με την εφαρμογή MS Teams.

Στο MS Teams υπάρχει πλέον η δυνατότητα ενεργοποίησης προβολής έως και 49 άτομα ταυτόχρονα, χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι χρήσιμο σε εξ αποστάσεως μαθήματα ή εξετάσεις. Στον παρακάτω οδηγό μπορείτε να δείτε πως μπορείτε να ενεργοποιήσετε το νέο χαρακτηριστικό στον λογαριασμό σας.   1 Επιλέξτε τη φωτογραφία Profile πάνω αριστερά και στη συνέχεια να επιλέξετε [...]

24 Ιουλίου, 2020|