Υπενθυμίζουμε στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η υπηρεσία Skype for Business θα καταργηθεί στο τέλος του μήνα (end of life Ιούλιος 2021) . Αυτό σημαίνει ότι δε θα υπάρχει δυνατότητα να προγραμματίζονται συνεδρίες με το Skype for Business και θα παραπέμπεστε στη χρήση του Microsoft Teams.

Επίσης από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα διακοπεί η λειτουργία της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων Webex.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συνεχίζει να υποστηρίζει 2 πλατφόρμες τηλεσυνεργασίας MS Teams και Zoom.

Εγχειρίδια χρήσης μπορείτε να βρείτε στις σελίδες της κάθε υπηρεσίας.

Zoomhttps://www.upnet.gr/zoom/
MS Teamshttps://www.upnet.gr/teams/

Share This Story, Choose Your Platform!

Υπενθυμίζουμε στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η υπηρεσία Skype for Business θα καταργηθεί στο τέλος του μήνα (end of life Ιούλιος 2021) . Αυτό σημαίνει ότι δε θα υπάρχει δυνατότητα να προγραμματίζονται συνεδρίες με το Skype for Business και θα παραπέμπεστε στη χρήση του Microsoft Teams.

Επίσης από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα διακοπεί η λειτουργία της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων Webex.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συνεχίζει να υποστηρίζει 2 πλατφόρμες τηλεσυνεργασίας MS Teams και Zoom.

Εγχειρίδια χρήσης μπορείτε να βρείτε στις σελίδες της κάθε υπηρεσίας.

Zoomhttps://www.upnet.gr/zoom/
MS Teamshttps://www.upnet.gr/teams/

Ημερομηνία : 16/07/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις | Νέα

Ετικέτες : MS Teams | zoom

Υπενθυμίζουμε στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η υπηρεσία Skype for Business θα καταργηθεί στο τέλος του μήνα (end of life Ιούλιος 2021) . Αυτό σημαίνει ότι δε θα υπάρχει δυνατότητα να προγραμματίζονται συνεδρίες με το Skype for Business και θα παραπέμπεστε στη χρήση του Microsoft Teams.

Επίσης από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα διακοπεί η λειτουργία της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων Webex.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συνεχίζει να υποστηρίζει 2 πλατφόρμες τηλεσυνεργασίας MS Teams και Zoom.

Εγχειρίδια χρήσης μπορείτε να βρείτε στις σελίδες της κάθε υπηρεσίας.

Zoomhttps://www.upnet.gr/zoom/
MS Teamshttps://www.upnet.gr/teams/

Ημερομηνία : 16/07/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις | Νέα

Ετικέτες : MS Teams | zoom