Σύνδεση σε πρίζα δικτύου

LAN

Πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερα

Ασύρματο Δίκτυο

WiFi

Σύνδεση στο διεθνές ασύρματο δίκτυο eduroam.

Περισσότερα

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

VPN

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες.

Περισσότερα