Σύνδεση σε πρίζα δικτύου

LAN

Πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ασύρματο Δίκτυο

WiFi

Σύνδεση στο διεθνές ασύρματο δίκτυο eduroam.

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

VPN

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες.