Ταυτοποίηση & Εξουσιοδότηση

Ηλεκτρονική Ταυτότητα για Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Τηλεματική
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό | Φοιτητής

Η υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών AAI αποτελεί μια ολοκληρωμένη υποδομή διαχείρισης της ταυτότητας και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών σε εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού.

Τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης και λειτουργίας της είναι ορατά τόσο στους τελικούς χρήστες, όσο και στους διαχειριστές των εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού.

  • Λειτουργία SSO: Πρόσβαση σε όλες τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες και εφαρμογές με μόνο μία διαδικασία ταυτοποίησης. Ο χρήστης εισάγει μόνο μια φορά τα διαπιστευτήριά του (αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης) και οι εφαρμογές αναγνωρίζουν την ταυτότητά του, χωρίς να απαιτούν την εκ νέου εισαγωγή των διαπιστευτηρίων τους.
  • Πρόσβαση σε απομακρυσμένους πόρους και υπηρεσίες. Η υποδομή ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του ΠΠ βασίζεται στο σύστημα Shibboleth, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση διαφορετικών οργανισμών και ιδρυμάτων σε ηλεκτρονικές ομοσπονδίες. Έτσι οι χρήστες του ΠΠ, χωρίς να εκτελέσουν κάποια άλλη ενέργεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ομόσπονδες υπηρεσίες που παρέχονται από συνεργαζόμενους φορείς και ιδρύματα.
  • Ασφάλεια. Οι χρήστες εισάγουν τα διαπιστευτήριά τους μόνο στον κεντρικό εξυπηρετητή διαχείρισης ταυτότητας του ΠΠ ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες υποκλοπής. Ακόμα και αν η ασφάλεια σε κάποια από τις συνεργαζόμενες εφαρμογές παραβιαστεί από τρίτους, τα διαπιστευτήρια των χρηστών παραμένουν ασφαλή, αφού οι εφαρμογές ποτέ δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά.
  • Οι διαχειριστές εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού οργανικών μονάδων του Ιδρύματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υποδομή για την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση χρηστών και να απαλλαχθούν από το βάρος της διαχείρισης ξεχωριστών λογαριασμών.