Διδάσκων

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση Απευθύνεται σε : Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, αφορούν τις τεχνικές δυνατότητες και μόνο, που παρέχει το Ίδρυμα για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Οι διαδικασίες διεξαγωγής διέπονται [...]

9 Φεβρουαρίου, 2024|

Ιδρυματικός Λογαριασμός – Upnet ID

Upnet ID Upnet ID Ένας λογαριασμός για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει ιδρυματικούς λογαριασμούς Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Upnet ID είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχει το [...]

23 Ιανουαρίου, 2023|

Αίθουσες διδασκαλίας

Αίθουσες διδασκαλίας Παρουσίαση των αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πατρών Απευθύνεται σε : Η υπηρεσία Classrooms παρουσιάζει τις αίθουσες διδασκαλίας όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η υπηρεσία αποτελείτε από δυο ξεχωριστές εφαρμογές (με σκοπό στο [...]

30 Αυγούστου, 2022|

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Απευθύνεται σε : Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Η ενσωμάτωση μεθόδων τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και [...]

13 Νοεμβρίου, 2021|