Συμμετοχή σε διάλεξη με το MS Teams ως Επισκέπτες

Για να συμμετάσχετε σε μια διάλεξη με το MS Teams χωρίς να έχετε ακόμα λογαριασμό του Παν. Πατρών ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1 Πατήστε τον σύνδεσμο που σας έχει κοινοποιήσει ο καθηγητής σας της μορφής https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab295626af09547aa892932b7c7fb06f8%40thread.tacv2/1601560220943?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22b7b5c98e-9358-492f-ac36-63da3dc4a1e8%22%7d 2 Στην σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέξτε Cancel (1) και στην συνέχεια Continue on this browser (2). [...]

14 Νοεμβρίου, 2020|

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας MS Teams για Καθηγητές

Εγκατάσταση της εφαρμογής MS Teams Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Microsoft Teams ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1 Αν έχετε εγκαταστήσει τη σουίτα Office365 Education από το Πανεπιστήμιο, τότε η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να την βρείτε με αναζήτηση στο μενού έναρξη. Εναλλακτικά μπορείτε να την [...]

14 Νοεμβρίου, 2020|

Ενεργοποίηση νέας δυνατότητας προβολής έως 49 Συμμετεχόντων ταυτόχρονα σε κλήσεις με την εφαρμογή MS Teams.

Στο MS Teams υπάρχει πλέον η δυνατότητα ενεργοποίησης προβολής έως και 49 άτομα ταυτόχρονα, χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι χρήσιμο σε εξ αποστάσεως μαθήματα ή εξετάσεις. Στον παρακάτω οδηγό μπορείτε να δείτε πως μπορείτε να ενεργοποιήσετε το νέο χαρακτηριστικό στον λογαριασμό σας.   1 Επιλέξτε τη φωτογραφία Profile πάνω αριστερά και στη συνέχεια να επιλέξετε [...]

24 Ιουλίου, 2020|

Αποκατάσταση λειτουργίας υπηρεσίας Azure Dev tools for Teaching

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποκατασταθεί η υπηρεσία azure dev tools for teaching και είναι πάλι διαθέσιμα τα λογισμικά για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.

2 Ιουνίου, 2020|

Νέα δυνατότητα εμφάνισης ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες στις υπηρεσίες του Office365 Education

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα πολλών μελών του Πανεπιστημίου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα MS Teams για συνεργασία με ομάδες του εξωτερικού, δόθηκε η δυνατότητα εμφάνισης του ονόματος τους στα λατινικά στις υπηρεσίες της Microsoft. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απλά να συνδεθούν στο σύστημα mussa και να κάνουν τίκ στην επιλογή στα στοιχεία του [...]

22 Απριλίου, 2020|

Νεότερη ενημέρωση σχετικά με τους λογαριασμούς Upnet ID Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας V2

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ότι από 5/9 έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής νέων Ιδρυματικών Λογαριασμών στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Upnet ID). Με αυτούς τους κωδικούς θα αποκτήσετε σταδιακά πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων. Αναλυτικότερα η κατάσταση μετάβασης ανά υπηρεσία [...]

15 Οκτωβρίου, 2019|

Νεότερη ενημέρωση σχετικά με τους λογαριασμούς Upnet ID Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ότι από 5/9 έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής νέων Ιδρυματικών Λογαριασμών στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Upnet ID). Με αυτούς τους κωδικούς θα αποκτήσετε σταδιακά πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων. Αναλυτικότερα η κατάσταση [...]

6 Σεπτεμβρίου, 2019|

Απόδοση Λογαριασμός Τηλεματικής Upnet ID στους Φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ότι από 5/9 θα ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής νέων Ιδρυματικών Λογαριασμών στις υπηρεσίες τηλεματικής του Παν. Πατρών (Upnet ID). Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν σε on line φόρμα τον αριθμό μητρώου τους καθώς και τον email επικοινωνίας που είχαν δηλώσει στο ΤΕΙ [...]

2 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Office 365 for Education στους Πρωτοετείς Φοιτητές

Ενεργοποιήθηκε η πρόσβαση στην υπηρεσία Office365 for Education για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και να εγκαταστήσετε το Office 2016 στον προσωπικό σας υπολογιστή συνδεθείτε στο http://portal.office.com  χρησιμοποιώντας το username του Upnet ID σας με το επίθεμα @upatras.gr (Ακόμα και αν διαθέτετε λογαριασμό της μορφής @upnet.gr) πχ up1000000@upatras.gr Το σύστημα θα [...]

12 Οκτωβρίου, 2017|

Διάθεση Λογισμικών Microsoft

Μέσω των συνδρομών Imagine Premium και Office 365 παρέχεται στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΔΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές) η δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης λογισμικών Microsoft. Στα διαθέσιμα λογισμικά περιλαμβάνονται τα Windows 10 και το Office 2016. Για τη λήψη Λειτουργικών Συστημάτων, εργαλείων ανάπτυξης, εξυπηρετητών και εφαρμογών του Imagine Premium μεταβείτε στο [...]

8 Νοεμβρίου, 2016|