Μέσω των συνδρομών Imagine Premium και Office 365 παρέχεται στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΔΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές) η δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης λογισμικών Microsoft.

Στα διαθέσιμα λογισμικά περιλαμβάνονται τα Windows 10 και το Office 2016.

 • Για τη λήψη Λειτουργικών Συστημάτων, εργαλείων ανάπτυξης, εξυπηρετητών και εφαρμογών του Imagine Premium μεταβείτε στο http://imagine.upatras.gr
 • Για τη λήψη και εγκατάσταση του Office 2016 και πρόσβαση στις υπηρεσίες Office 365 Cloud μεταβείτε στο http://365.upatras.gr
  Μοναδικό προαπαιτούμενο η ύπαρξη ενεργού Upnet ID

Imagine Premium

Για τη σύνδεση στην υπηρεσία λήψης λογισμικού Imagine Premium το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Ιδρύματος. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση πραγματοποιείται αυτόματα η μετάβαση στον Ιστότοπο του Imagine Premium.

Χρήστες οι οποίοι είχαν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό λήψεων λογισμικών / κλειδιών κατά το παρελθόν, μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν ξανά την υπηρεσία. Oι σχετικοί μετρητές μηδενίστηκαν, θα προσμετρώνται πλέον μόνο οι νέες (μεταγενέστερες του 11/2016) λήψεις.

Office 365

Για τη σύνδεση στις υπηρεσίες Cloud του Office 365 ή  / και τη λήψη του Office 2016 εισάγετε το Upnet ID αναγνωριστικό σας συνοδευόμενο από το επίθεμα @upatras.gr (πχ username@upatras.gr) στο σχετικό πεδίο (δεξιά).

To επίθεμα @upatras.gr θα πρέπει να χρησιμοποιείται και από κατόχους email @upnet.gr (πχ student@upatras.gr και OXI student@upnet.gr για προπτυχιακούς φοιτητές).

Το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Ιδρύματος και μετά την επιτυχή ταυτοποίηση θα γίνει αυτόματα η μετάβαση στον Ιστότοπο του Office 365.

Ο μέγιστος αριθμός διακριτών, ταυτόχρονων εγκαταστάσεων για το Office 2016 είναι 5. Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των αδειών χρήσης από το περιβάλλον web του Office 365 όπου, είναι εφικτή η αφαίρεση άδειας από μια υπάρχουσα εγκατάσταση και η διάθεση τής σε μια καινούρια.

Share This Story, Choose Your Platform!

Μέσω των συνδρομών Imagine Premium και Office 365 παρέχεται στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΔΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές) η δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης λογισμικών Microsoft.

Στα διαθέσιμα λογισμικά περιλαμβάνονται τα Windows 10 και το Office 2016.

 • Για τη λήψη Λειτουργικών Συστημάτων, εργαλείων ανάπτυξης, εξυπηρετητών και εφαρμογών του Imagine Premium μεταβείτε στο http://imagine.upatras.gr
 • Για τη λήψη και εγκατάσταση του Office 2016 και πρόσβαση στις υπηρεσίες Office 365 Cloud μεταβείτε στο http://365.upatras.gr
  Μοναδικό προαπαιτούμενο η ύπαρξη ενεργού Upnet ID

Imagine Premium

Για τη σύνδεση στην υπηρεσία λήψης λογισμικού Imagine Premium το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Ιδρύματος. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση πραγματοποιείται αυτόματα η μετάβαση στον Ιστότοπο του Imagine Premium.

Χρήστες οι οποίοι είχαν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό λήψεων λογισμικών / κλειδιών κατά το παρελθόν, μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν ξανά την υπηρεσία. Oι σχετικοί μετρητές μηδενίστηκαν, θα προσμετρώνται πλέον μόνο οι νέες (μεταγενέστερες του 11/2016) λήψεις.

Office 365

Για τη σύνδεση στις υπηρεσίες Cloud του Office 365 ή  / και τη λήψη του Office 2016 εισάγετε το Upnet ID αναγνωριστικό σας συνοδευόμενο από το επίθεμα @upatras.gr (πχ username@upatras.gr) στο σχετικό πεδίο (δεξιά).

To επίθεμα @upatras.gr θα πρέπει να χρησιμοποιείται και από κατόχους email @upnet.gr (πχ student@upatras.gr και OXI student@upnet.gr για προπτυχιακούς φοιτητές).

Το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Ιδρύματος και μετά την επιτυχή ταυτοποίηση θα γίνει αυτόματα η μετάβαση στον Ιστότοπο του Office 365.

Ο μέγιστος αριθμός διακριτών, ταυτόχρονων εγκαταστάσεων για το Office 2016 είναι 5. Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των αδειών χρήσης από το περιβάλλον web του Office 365 όπου, είναι εφικτή η αφαίρεση άδειας από μια υπάρχουσα εγκατάσταση και η διάθεση τής σε μια καινούρια.

Ημερομηνία : 08/11/2016

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Office 365

Μέσω των συνδρομών Imagine Premium και Office 365 παρέχεται στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΔΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές) η δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης λογισμικών Microsoft.

Στα διαθέσιμα λογισμικά περιλαμβάνονται τα Windows 10 και το Office 2016.

 • Για τη λήψη Λειτουργικών Συστημάτων, εργαλείων ανάπτυξης, εξυπηρετητών και εφαρμογών του Imagine Premium μεταβείτε στο http://imagine.upatras.gr
 • Για τη λήψη και εγκατάσταση του Office 2016 και πρόσβαση στις υπηρεσίες Office 365 Cloud μεταβείτε στο http://365.upatras.gr
  Μοναδικό προαπαιτούμενο η ύπαρξη ενεργού Upnet ID

Imagine Premium

Για τη σύνδεση στην υπηρεσία λήψης λογισμικού Imagine Premium το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Ιδρύματος. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση πραγματοποιείται αυτόματα η μετάβαση στον Ιστότοπο του Imagine Premium.

Χρήστες οι οποίοι είχαν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό λήψεων λογισμικών / κλειδιών κατά το παρελθόν, μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν ξανά την υπηρεσία. Oι σχετικοί μετρητές μηδενίστηκαν, θα προσμετρώνται πλέον μόνο οι νέες (μεταγενέστερες του 11/2016) λήψεις.

Office 365

Για τη σύνδεση στις υπηρεσίες Cloud του Office 365 ή  / και τη λήψη του Office 2016 εισάγετε το Upnet ID αναγνωριστικό σας συνοδευόμενο από το επίθεμα @upatras.gr (πχ username@upatras.gr) στο σχετικό πεδίο (δεξιά).

To επίθεμα @upatras.gr θα πρέπει να χρησιμοποιείται και από κατόχους email @upnet.gr (πχ student@upatras.gr και OXI student@upnet.gr για προπτυχιακούς φοιτητές).

Το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Ιδρύματος και μετά την επιτυχή ταυτοποίηση θα γίνει αυτόματα η μετάβαση στον Ιστότοπο του Office 365.

Ο μέγιστος αριθμός διακριτών, ταυτόχρονων εγκαταστάσεων για το Office 2016 είναι 5. Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των αδειών χρήσης από το περιβάλλον web του Office 365 όπου, είναι εφικτή η αφαίρεση άδειας από μια υπάρχουσα εγκατάσταση και η διάθεση τής σε μια καινούρια.

Ημερομηνία : 08/11/2016

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Office 365