Ηλεκτρονική Γραμματεία

Progress

Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού

SIS

Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, ανάλυση τηλεφωνικών κλήσεων, διαγωνισμοί.

Κοινωνικό Δίκτυο Αποφοίτων

Alumni

Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ

ps.modip

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών

classrooms

Σύστημα που προβάλλει το πρόγραμμα κατάληψη των αιθουσών διδασκαλίας

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

DocuTracks

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, ψηφιακών υπογραφών, υποθέσεων και ροής εργασιών

Αίθουσες διδασκαλίας

maps.classrooms

Χάρτες παρουσίασης των αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πατρών.