Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών καλύπτει τον πλήρη κύκλο φοίτησης, προσφέροντας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης σε κάθε στάδιο αυτού του κύκλου. Είναι εστιασμένο πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και σε δευτερευόντως στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://progress.upatras.gr
Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε Upnet ID. Η υπηρεσία προσφέρετε άμεσα στους φοιτητές (στην παρένθεση καθορίζεται από ποιο έτος εισαγωγής) και τους Καθηγητές των Τμημάτων :

 1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1999)
 2. Βιολογίας (1997)
 3. Γεωλογίας (1999)
 4. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 5. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
 6. Διοίκησης Επιχειρήσεων (2009)
 7. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 8. Επιστήμης των Υλικών (2014)
 9. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (2002)
 10. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1996)
 11. Θεατρικών Σπουδών (2014)
 12. Ιατρικής (2003)
 13. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2002)
 14. Μαθηματικών
 15. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (1993)
 16. Οικονομικών Επιστημών (2002)
 17. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 18. Πολιτικών Μηχανικών (1999)
 19. Φαρμακευτικής (2006)
 20. Φιλολογίας (2004)
 21. Φιλοσοφίας (2013)
 22. Φυσικής (2013)
 23. Χημεία (1999)
 24. Χημικών Μηχανικών (1983)

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς φοιτητές περιλαμβάνουν:

 • Προεγγραφή σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 • Υποβολή αίτησης για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ανανέωση εγγραφής
 • Δήλωση μαθημάτων – ειδίκευσης
 • Πρόσβαση στην προσωπική καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο)
 • Έλεγχος Προόδου
 • Υποβολή αίτησης πιστοποιητικών
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μέλη ΔΕΠ περιλαμβάνουν:

 • Καταχώρηση βαθμολογίας
 • Πρόσβαση σε παλαιότερα βαθμολόγια
 • Έκδοση λίστας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματά τους
 • Υποστήριξη λειτουργίας Συμβούλου Καθηγητή
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Η υποστήριξη της υπηρεσίας γίνετε από την ομάδα τους Ψηφιακού Άλματος το Γραφείο Αρωγής λειτουργεί στην διεύθυνση http://alma.upatras.gr
Επίσης μπορείτε να αποστείλετε το αίτημα σας στο itdesk@upatras.gr ή τηλεφωνικά στα 2610 962632, 2610 962633, 2610 962635 και 2610 962636 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.