• Ηλεκτρονικό Σύστημα Συχνών Ερωτήσεων – Αθηνά

 • Upnet ID logo

  Ιδρυματικός Λογαριασμός – Upnet ID

 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά – ΚΣΗΔΕ – Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης

 • Zoom Logo

  Zoom Meetings

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία – Progress

 • Microsoft 365 Education

 • IBM SPSS Statistics

 • Ασύρματο Δίκτυο Eduroam

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 • Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο