Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Φοιτητής

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών καλύπτει τον πλήρη κύκλο φοίτησης, προσφέροντας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης σε κάθε στάδιο αυτού του κύκλου. Είναι εστιασμένο πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και σε δευτερευόντως στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://progress.upatras.gr
Οι φοιτητές του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος έχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας μέσω του https://e-students.teiwest.gr/
Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε Upnet ID. Η υπηρεσία προσφέρετε άμεσα στους φοιτητές (στην παρένθεση καθορίζεται από ποιο έτος εισαγωγής) και τους Καθηγητές των Τμημάτων :

 1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1999)
 2. Βιολογίας (1997)
 3. Γεωλογίας (1999)
 4. Γεωπονίας (2019)
 5. Μηχανικών Περιβάλλοντος
 6. Ιστορίας Αρχαιολογίας
 7. Διοίκησης Επιχειρήσεων (2009)
 8. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 9. Διοίκησης Τουρισμού (2019)
 10. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2019)
 11. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (2019)
 12. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (2019)
 13. Επιστήμης των Υλικών (2014)
 14. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (2019)
 15. Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 16. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (2002)
 17. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (2019)
 18. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1996)
 19. Θεατρικών Σπουδών (2014)
 20. Ιατρικής (2003)
 21. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2002)
 22. Μαθηματικών
 23. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (1993)
 24. Μουσιολογίας (2019)
 25. Νοσηλευτικής (2019)
 26. Οικονομικών Επιστημών (2002)
 27. Πολιτικών Μηχανικών (1999)
 28. Φαρμακευτικής (2006)
 29. Φιλολογίας (2004)
 30. Φιλοσοφίας (2013)
 31. Φυσικής (2013)
 32. Φυσικοθεραπείας (2019)
 33. Χημεία (1999)
 34. Χημικών Μηχανικών (1983)

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς φοιτητές περιλαμβάνουν:

 • Προεγγραφή σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 • Υποβολή αίτησης για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ανανέωση εγγραφής
 • Δήλωση μαθημάτων – ειδίκευσης
 • Πρόσβαση στην προσωπική καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο)
 • Έλεγχος Προόδου
 • Υποβολή αίτησης πιστοποιητικών
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μέλη ΔΕΠ περιλαμβάνουν:

 • Καταχώρηση βαθμολογίας
 • Πρόσβαση σε παλαιότερα βαθμολόγια
 • Έκδοση λίστας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματά τους
 • Υποστήριξη λειτουργίας Συμβούλου Καθηγητή
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Η υποστήριξη της υπηρεσίας γίνετε από την ομάδα τους Ψηφιακού Άλματος το Γραφείο Αρωγής λειτουργεί στην διεύθυνση http://alma.upatras.gr
Επίσης μπορείτε να αποστείλετε το αίτημα σας στο itdesk@upatras.gr ή τηλεφωνικά στα 2610 962632, 2610 962633, 2610 962635 και 2610 962636 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.