Δωρεάν διάθεση του λογισμικού Mathematica

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την εταιρεία λογισμικού Wolfram (https://www.wolfram.com/), εξασφάλισε για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα εκπαιδευτική άδεια χρήσης του λογισμικού Mathematica,. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο από 24/11/2023 και οι οδηγίες λήψης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης αυτού παρέχονται στο σύνδεσμο https://my.upatras.gr/software-cloud/mathematica/ [...]