Το Upnet αποστέλλει βάσει δικού του μηχανισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από το Upnet και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε
Για να γίνετε συνδρομητής στο Upnet News, παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Για ποιο σκοπό μας δίνετε το email σας
Το Upnet θα χρησιμοποιεί το email σας για να σας στέλνει το newsletter του, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τις υπηρεσίες του αλλά και υπηρεσίες συνεργαζόμενων φορέων.

Παροχή συγκατάθεσης
Με τη παροχή του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το Upnet News. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα.

Το Upnet θα συνεχίσει να σας στέλνει newsletters για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί.

Διατήρηση/Αποθήκευση του email σας
Το email σας θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί το Upnet και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος. Το email σας διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα σας
Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρούνται στο Upnet News.