Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.

Upnet
Περισσότερα

Περισσότερα
Get Started
Αιτήσεις
Εγχειρίδια
F.A.Qs.
Γραφείο Αρωγής

Αιτήσεις on-line

Κανονισμός

Ασφάλεια

Υποστήριξη