Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Προσωπική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Upnet παρέχει λογαριασμούς e-mail σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία έχουν όλοι οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό Upnet ID. Οι προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές δικαιούνται λογαριασμό email της μορφής @ac.upatras.gr και τον παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους στο τμήμα τους. Τα υπόλοιπα μέλη του ιδρύματος δικαιούνται λογαριασμό email της μορφής @upatras.gr

 • Webmail μέσω των διευθύνσεων webmail.upatras.gr και webmail.ac.upatras.gr Πλεονεκτήματα- Δυνατότητες
  • Πρόσβαση από οποιοδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο χωρίς ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον προγραμμάτων.
  • Secure HTTP σύνδεση για αυξημένο επίπεδο ασφαλείας, χρήσιμη για περιπτώσεις πρόσβασης από δημόσια ή μη επαρκώς ελεγχόμενα δίκτυα.
  • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα παραμένουν σε κεντρικό εξυπηρετητή και δεν μεταφέρονται σε σταθμό εργασίας.

  Με χρήση εργαλείων (Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird)
  Πλεονεκτήματα-Δυνατότητες

  • Υποστήριξη των πρωτοκόλλων POP3 και IMAP.
  • Ασφαλής και κρυπτογραφημένη σύνδεση TLS.
  • Δυνατότητα πιστοποίησης αποστολέα.
 • Κάθε χρήστης που διαθέτει λογαριασμό email του Πανεπιστημίου Πατρών δικαιούται και εναλλακτική διεύθυνση (email alias) σχετική με το ονοματεπώνυμο του. Περισσότερα εδώ.
 • Επίσης κάθε χρήστης που έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Google Apps for Education δικαιούται και email διευθύνσεις της μορφής username@g.upatras.gr
 1. Προπτυχιακός φοιτητής: Εφ’όρου Ζωής
 2. Μέλος ΔΕΠ: Εφ’όρου Ζωής
 3. Ομότιμος Καθηγητής ή Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ: Εφ’όρου Ζωής
 4. Μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ, Μόνιμο Προσωπικό): Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα
 5. Πανεπιστημιακός Υπότροφος, 407, Απ. Ακαδημαϊκής Εμπειρίας : Όσο υπάρχει ενεργή σύμβαση.
 6. Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας: Εφ’όρου Ζωής
 7. Μεταδιδακτορικός: Εφ’όρου Ζωής
 8. Συμβασιούχος: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
 9. Επιστημονικός συνεργάτης ή Ερευνητής: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού

Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν υποχρέωση να τηρούν τους παρακάτω όρους και κανόνες:

 • Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με περιεχόμενο που μπορεί να χαρακτηρισθεί παράνομο βάση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν επιτρέπεται να προσβάλει , να απειλεί, να δυσφημεί και γενικότερα να παρενοχλεί τρίτους.
 • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές.
 • Απαγορεύεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες και δικτυακές συσκευές.
 • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση των αναγνωριστικών στοιχείων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προσδιορίζουν τον αποστολέα.
 • Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος και να κοινοποιεί τη σχετική ενημέρωση στο UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@upnet.gr.
 • Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας και σχετίζονται με το μέγεθος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μπορούν να σταλούν και με τη μέγιστη χωρητικότητα των ηλεκτρονικών θυρίδων αποθήκευσης των μηνυμάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές Οι χρήστες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τη λειτουργία σε λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνει τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Το UPnet δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όμως καταγράφει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της χρήσης της για λόγους ασφαλείας.
 • Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα τη χρήση λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη του λογαριασμού. Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο
 • Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παραπάνω.