Για τη λήψη μηνυμάτων με χρήση του πρωτοκόλλου POP3, θα πρέπει να δηλωθεί ως εισερχόμενος εξυπηρετητής o pop.ac.upatras.gr, ενώ με χρήση του πρωτοκόλλου IMAP, θα πρέπει να δηλωθεί ως εισερχόμενος εξυπηρετητής o imap.ac.upatras.gr.

Αντίστοιχα, για την αποστολή μηνυμάτων από προσωπικούς υπολογιστές, μέσω προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να δηλωθεί ως εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP server) ο εξυπηρετητής smtp.ac.upatras.gr

Αν θέλετε να στέλνετε emails από τον λογαριασμό σας και εκτός δικτύου τότε έχετε τις παρακάτω επιλογές.

1. Αποστολή μέσω της Webmail εφαρμογής
2. Αποστολή με χρήση SMTP server του παρόχου σας (OTE,Vodafone, Nova κ.α)
3. Αποστολή με χρήση της υπηρεσίας OpenVPN