Τηλεφωνία μέσω Δικτύου

VOIP

Προηγμένες τηλεφωνικές υπηρεσίες πάνω από το Δίκτυο Δεδομένων.

Τηλεφωνικός Κατάλογος

DS

Ο επίσημος τηλεφωνικός κατάλογος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τηλεφωνικός Λογαριασμός

SIS

Ανάλυση κλήσεων των αριθμών που έχετε χρεωθεί.

SMS Aggregator

SMS

Αποστολή και λήψη σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) για όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.