Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά

Harica

Για ψηφιακή υπογραφή-κρυπτογράφηση εγγράφων, emails και άλλων αρχείων.

Περισσότερα

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

eSignature
Η υπηρεσία δεν προσφέρεται σε όλους τους χρήστες του Παν. Πατρών παρά μόνο σε αυτούς που έλαβαν σχετική ειδοποίηση στις 16/10/2020. Αλλά και σε Συμβασιούχοι – Ερευνητές  για υπογραφή σύμβασης με τον ΕΛΚΕ.

Υπογραφή εγγράφων από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet)  ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης.

Περισσότερα

Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά

ΣΗΔΕ

Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης

Περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Sectigo

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών εξυπηρετητών για ενεργοποίηση ασφάλειας SSL/TLS.

Περισσότερα