Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά

Harica

Για ψηφιακή υπογραφή-κρυπτογράφηση εγγράφων, emails και άλλων αρχείων.

Περισσότερα

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

eSignature
Η υπηρεσία δεν προσφέρεται σε όλους τους χρήστες του Παν. Πατρών παρά μόνο σε αυτούς που έλαβαν σχετική ειδοποίηση στις 16/10/2020. Αλλά και σε Συμβασιούχοι – Ερευνητές  για υπογραφή σύμβασης με τον ΕΛΚΕ.

Υπογραφή εγγράφων από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet)  ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης.

Περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Sectigo

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών εξυπηρετητών για ενεργοποίηση ασφάλειας SSL/TLS.

Περισσότερα