Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά

Harica

Για ψηφιακή υπογραφή-κρυπτογράφηση εγγράφων, emails και άλλων αρχείων.

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

eSignature
Η υπηρεσία δεν προσφέρεται σε όλους τους χρήστες του Παν. Πατρών παρά μόνο σε Συμβασιούχοι – Ερευνητές  για υπογραφή σύμβασης με τον ΕΛΚΕ.

Υπογραφή εγγράφων από οποιαδήποτε συσκευή ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης.

Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά

ΣΗΔΕ

Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης

Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Sectigo

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών εξυπηρετητών για ενεργοποίηση ασφάλειας SSL/TLS.