Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού

Δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών

Το UPnet προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών X.509 για εξυπηρετητές, υπογεγραμμένων από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της Comodo. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται για εξυπηρετητές του δικτύου του ιδρύματος, οι οποίοι ανήκουν στα domains upatras.gr  και upnet.gr. Έτσι εξυπηρετητές με FQDN hostname.upatras.gr ή hostname.department.upatras.gr μπορούν να προσφέρουν ασφαλή επικοινωνία με τους χρήστες τους (https), χωρίς καμία χρέωση.

Η αρχή πιστοποίησης της Comodo είναι προ-εγκατεστημένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης, με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας να εγγυώνται την ασφαλή επικοινωνία χρηστών-εξυπηρετητών.

Η υπηρεσία προσφέρεται μέσω της υποδομής PKI του ΕΔΕΤ.

Προσωπικά Πιστοποιητικά

Για την έκδοση πιστοποιητικού πρέπει:

  1. Στην διεύθυνση https://www.digicert.com/sso πληκτρολογήστε στο Identity Provider  “Πανεπιστήμιο Πάτρας”
  2. Συνδεθείτε με το Upnet ID σας

Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Για την έκδοση πιστοποιητικού, πρέπει να γίνει:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση στην παρακάτω διεύθυνση
  2. Γραπτή αίτηση με τα στοιχεία του Επιστημονικού Υπεύθυνου, την οποία πρέπει να την υπογράψει και να την υποβάλλει αυτοπροσώπως στο UPnet.