Ρύθμιση λογαριασμού @upatras.gr email σε Android

1 Ανοίξτε την εφαρμογή Gmail και πατήστε προσθήκη λογαριασμού. Στη συνέχεια επιλέξτε Άλλο/Other.

2Συμπληρώστε το email σας και στη συνέχεια επιλέξτε Manual Setup

3Επιλέξτε Personal (IMAP)

4Επιλέξτε Personal (IMAP)

5Συμπληρώστε τον κωδικό σας και επιλέξτε Next

6Στο username σας αφαιρέστε το @upatras.gr. Στον διακομιστή εισερχόμενων συμπληρώστε imap.upatras.gr

7Στο username σας αφαιρέστε το @upatras.gr. Στον διακομιστή εξερχόμενων συμπληρώστε smtp.upatras.gr

8Η διαδικασία ολοκληρώθηκε συμπληρώστε το όνομα με το οποίο θέλετε να εμφανίζεστε στα emails που στέλνετε.