Ανοίξτε την εφαρμογή και εισαγάγετε τα στοιχεία του Email σας. Στην συνέχεια πατήστε Χειροκίνητη ρύθμιση/Manual setup.

2014-06-17 11.20.08

Επιλέγετε ως τύπο λογαριασμού IMAP.

2014-06-17 11.22.06

Στα πεδία «Όνομα χρήστη»/»Username» και «Κωδικός πρόσβασης»/»Password» συμπλιρώστε τα στοιχεία του UpnetID σας.
Έπειτα, στο πεδίο «Διακομιστής IMAP»/»IMAP server» εισάγετε το όνομα «mail.upatras.gr».
Στο πεδίο «Θύρα»/»Port» πληκτρολογήστε «993»
και στο πεδίο «Security type» επιλέγετε SSL.
Πατήστε Επόμενο/Next.

2014-06-17 11.22.57

Στο πεδίο «Διακομιστής SMTP»/»SMTP server» εισάγετε το όνομα «mail.upatras.gr».
Στο πεδίο «Security type» επιλέγετε SSL.
Στο πεδίο «Θύρα»/»Port» πληκτρολογήστε «465»
Τσεκάρετε την επιλογή «Να απαιτείται σύνδεση»/»Require sign-in» και πατήστε Επόμενο/Next.

2014-06-17 11.23.27

Στην συνέχεια επιλέξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και πατήστε Επόμενο/Next.

2014-06-17 11.23.39

Τέλος, Στο πεδίο «Gine this Account a name» συμπληρώστε ένα επιθυμητό όνομα για το λογαριασμό σας. Στο πεδίο «Όνομα/Your name» συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας. και πατήστε Done.

2014-06-17 11.24.50

Η ρύθμιση του Email σας ολοκληρώθηκε.

2014-06-17 11.25.50