Οι χρήστες της υπηρεσίας email του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν πλέον να επιλέξουν μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email alias).

Η επιλογή του email alias του κάθε χρήση μπορεί να γίνει από το σύστημα διαχείρισης χρηστών Μussa επιλέγοντας από το μενού “Ο λογαριασμός μου” → “Ψευδώνυμο (alias)”.

Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει από την σχετική λίστα ένα ψευδώνυμο για τον προσωπικό του λογαριασμό, το οποίο και δε θα μπορεί αλλάξει. Μόλις επιλέξει κάποιο, του προστίθεται το αντίστοιχο email alias στο domain του βασικού του email.

Σε νεότερη αναβάθμιση το Upnet σχεδιάζει να προσθέσει δυνατότητα και cross-domain  alias (π.χ. @upatras.gr email για τους χρήστες @upnet.gr).

Share This Story, Choose Your Platform!

Οι χρήστες της υπηρεσίας email του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν πλέον να επιλέξουν μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email alias).

Η επιλογή του email alias του κάθε χρήση μπορεί να γίνει από το σύστημα διαχείρισης χρηστών Μussa επιλέγοντας από το μενού “Ο λογαριασμός μου” → “Ψευδώνυμο (alias)”.

Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει από την σχετική λίστα ένα ψευδώνυμο για τον προσωπικό του λογαριασμό, το οποίο και δε θα μπορεί αλλάξει. Μόλις επιλέξει κάποιο, του προστίθεται το αντίστοιχο email alias στο domain του βασικού του email.

Σε νεότερη αναβάθμιση το Upnet σχεδιάζει να προσθέσει δυνατότητα και cross-domain  alias (π.χ. @upatras.gr email για τους χρήστες @upnet.gr).

Ημερομηνία : 14/12/2015

Ετικέτες : Email

Οι χρήστες της υπηρεσίας email του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν πλέον να επιλέξουν μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email alias).

Η επιλογή του email alias του κάθε χρήση μπορεί να γίνει από το σύστημα διαχείρισης χρηστών Μussa επιλέγοντας από το μενού “Ο λογαριασμός μου” → “Ψευδώνυμο (alias)”.

Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει από την σχετική λίστα ένα ψευδώνυμο για τον προσωπικό του λογαριασμό, το οποίο και δε θα μπορεί αλλάξει. Μόλις επιλέξει κάποιο, του προστίθεται το αντίστοιχο email alias στο domain του βασικού του email.

Σε νεότερη αναβάθμιση το Upnet σχεδιάζει να προσθέσει δυνατότητα και cross-domain  alias (π.χ. @upatras.gr email για τους χρήστες @upnet.gr).

Ημερομηνία : 14/12/2015

Ετικέτες : Email