Ρύθμιση λογαριασμού @upnet.gr email σε Mac OS X

1 Ανοίγουμε την εφαρμογή  στην εφαρμογή Mail και από το μενού επιλέγουμε Add Account/Προσθήκη λογαριασμού.

2 Επιλέγουμε Add Other Mail Account/Άλλος λογαριασμός email και στην συνέχεια πατάμε Continue/Συνέχεια.

3 Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται και πατάμε Sign in/Σύνδεση.

4 Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Account Type/Τύπος Λογαριασμού: IMAP , συμπληρώνουμε τα στοιχεία των mail server του Πανεπιστημίου κι επιλέγουμε Sign In/Σύνδεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη πρέπει να εισάγετε το username σας μόνο και όχι ολόκληρο το email σας.

6 Η ρύθμηση του λογαριασμού μας έχει ολοκληρωθεί και τα emails εμφανίζονται στην εφαρμογή μας.