Για να εκτελέστε τον παρακάτω οδηγό θα πρέπει αρχικά να τρέξετε το παρακάτω reg αρχείο στον υπολογιστή σας ώστε να επανέλθει ο κλασικός οδηγός ρύθμισης του email. Το αρχείο αυτό θα κάνει αλλαγές στην registry του υπολογιστή σας και εκτελείτε με δική σας ευθύνη.

Πηγαίνετε στις πληροφορίες και επιλέξτε προσθήκη λογαριασμού

out1_atl

Στο νέο παράθυρο συμπληρώστε τα πεδία που απαιτούνται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατήστε επόμενο

out2

Το Outlook θα βρει τους απαραίτητους διακομιστές και θα κάνει τις σχετικές ρυθμίσεις. Στην συνέχεια επιλέξτε το αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού και πατήστε επόμενο.

out3_alt

Στο νέο παράθυρο επιλέξτε “Περισσότερες ρυθμίσεις…”

Επιλέξτε την καρτέλα “Για προχωρημένους” και ρυθμίστε τα ports των διακομιστών όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

out5

Τέλος, στην καρτέλα “Διακομιστής Εξερχομένων” επιλέξτε ο Διακομιστής εξερχόμενων απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.