Αφού εγκαταστήσετε τον Mozilla Thunderbird και τον εκτελέσετε για πρώτη φορά, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.

Εκεί επιλέξτε “Skip This and use my existing email”

thunderbird_6

Στο νέο παράθυρο, στο πεδίο «Το όνομά σας»/”Your name” εισάγετε το όνομα που θα βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας,στο πεδίο «Διεύθυνση email»/”Email Address” το πανεπιστημιακό σας  e-mail και στο πεδίο “Κωδικός Πρόσβασης”/ “Password” τον κωδικό σας. Στη συνέχεια πατάτε Συνέχεια/Continue.

thunderbird_1

Στην συνέχεια επιλέγετε IMAP και ο thunderbird βρίσκει αυτόματα τους διακομιστές μαζί με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Πατάτε Done και τελειώσατε.

thunderbird_7