Αφού εγκαταστήσετε τον Mozilla Thunderbird και τον εκτελέσετε για πρώτη φορά, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.

Εκεί επιλέξτε «Skip This and use my existing email»

thunderbird_6

Στο νέο παράθυρο, στο πεδίο «Το όνομά σας»/»Your name» εισάγετε το όνομα που θα βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας,στο πεδίο «Διεύθυνση email»/»Email Address» το πανεπιστημιακό σας  e-mail και στο πεδίο «Κωδικός Πρόσβασης»/ «Password» τον κωδικό σας. Στη συνέχεια πατάτε Συνέχεια/Continue.

thunderbird_1

Στην συνέχεια επιλέγετε IMAP και ο thunderbird βρίσκει αυτόματα τους διακομιστές μαζί με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Πατάτε Done και τελειώσατε.

thunderbird_7