Επιλέγουμε ρυθμίσεις/settings

Από τις ρυθμίσεις επιλέγουμε mail, επαφές, ημερολόγια/mail/contacts,calendar

ios mail 0

Στην συνέχεια επιλέγουμε Προσθήκη λογαριασμού/Add Account

ios mail 1

 

Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε Άλλος/Other

ios mail 2

Προσθήκη λογαριασμού Mail/Add Mail Account

ios mail 3

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατάμε Επόμενο/Next

ios mail 4

Το ίδιο και την επόμενη καρτέλα και ξανά πατάμε Επόμενο/Next

ios mail 5

Τέλος επιλέγουμε Αποθήκευση/Save

ios mail 6

Στην Καρτέλα Λογαριασμοί/Accounts φαίνεται ο λογαριασμός που έχουμε δημιουργήσει

ios mail 7

Τον επιλέγουμε και πάμε στις ρυθμίσεις του, εκεί επιλέγουμε Τον διακομιστή SMPT mail.upatras.gr

ios mail 8

Ενεργοποιούμε την χρήση SSL και αλλάζουμε την Θύρα/Port 465 ώστε να μπορούμε να στείλουμε email και εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου.

ios mail 10

Οι ρυθμίσεις σας ολοκληρώθηκαν.

ios mail 11