Ρύθμιση λογαριασμού @upnet.gr email σε iPhone και iPad

1 Επιλέγουμε ρυθμίσεις/settings. Από τις ρυθμίσεις επιλέγουμε mail.

2 Στην συνέχεια επιλέγουμε Προσθήκη Λογαριασμού/Add Account

3Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε Άλλος/Other

4Στην συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατήστε Επόμενο/Next