Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Φοιτητής

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Η ενσωμάτωση μεθόδων τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό τους χρονικό πλαίσιο για επικοινωνία και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Η πλατφόρμα eclass παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής διάθεσης του υλικού των μαθημάτων αλλά και μία πλειάδα μέσων επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι

  • Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων
  • Διαχείριση Χρηστών
  • Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Εργαλεία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης

Η πλατφόρμα openeclass αναπτύσσεται από το Πανελλήνιο Ακαδημαϊκό Διαδικτύο GUNET. Το UPnet συμμετέχει στη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας και υποστηρίζει την προσαρμογή της στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε Upnet ID.

  • Δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Δικαίωμα δημιουργίας Μαθήματος έχει μόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ).

Από 29/8/2022  δεν μεσολαβεί πλέον το βήμα συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής και έγκρισης των αιτήσεων εκπαιδευτών αλλά οι χρήστες εισέρχονται αυτόματα στην υπηρεσία. Οι χρήστες αποκτούν την κατάληλη ιδιότητα στο eclass ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Open eClass Mobile για πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω iPhone / iPad ή Android συσκευών, στο πεδίο domain name θα πρέπει να πληκτρολογούν το https://eclass.upatras.gr