Λίστες Ανακοινώσεων

Αποστολή ανακοινώσεων σε όλους τους χρήστες του Παν. Πατρών
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό | Φοιτητής

Οι ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ. αριθ. 382/20.4.2004 συνεδρίασή της, αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Νοεμβρίου 2004 έως 31 Ιανουαρίου 2005. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε το 2009 με την υπ. Αριθμ. 437/12.2.2009 απόφαση της Συγκλήτου, καθώς και το 2014 με την υπ. Αριθμ. 18/23-01-2014 απόφαση της Συγκλήτου.

Η λίστα announcements χρησιμοποιείται για αποστολή ανακοινώσεων από τη διοίκηση του ιδρύματος (Συμβούλιο, Πρύτανης και αναπληρωτές του, Σύγκλητος, Κοσμητείες, Πρόεδροι Τμημάτων, Διευθυντές διοικητικών μονάδων).

Η λίστα tovima λειτουργεί ως ένα ελεύθερο βήμα διαλόγου μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

announcements@upatras.gr: Η συμμετοχή στη λίστα announcements είναι υποχρεωτική για όλους τους προσωπικούς λογαριασμούς του Παν. Πατρών, αφού αποτελεί θεσμικό μέσο επικοινωνίας της διοίκησης με τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

tovima@upatras.gr: Η συμμετοχή στην λίστα tovima είναι προαιρετική, η εγγραφή/διαγραφή σε αυτή γίνεται μέσω της εφαρμογής Mussa.

studentnews@upatras.gr: Η συμμετοχή στην λίστα είναι υποχρεωτική για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

depnews@upatras.gr: Δικαίωμα συμμετοχής στην λίστα έχουν μόνο τα Μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Η εγγραφή/διαγραφή σε αυτή γίνεται μέσω της εφαρμογής Mussa.

Για την προστασία των λιστών από ιούς, spam και ενδεχόμενη κακόβουλη παραποίηση των στοιχείων κάποιου αποστολέα, προκειμένου να διανεμηθεί οποιοδήποτε μήνυμα στα μέλη της, είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση της αποστολής του.

Για κάθε μήνυμα που αποστέλλεται σε κάποια από τις λίστες, επιστρέφεται στον αποστολέα μήνυμα επιβεβαίωσης, στο οποίο είναι συνημμένο το αρχικό μήνυμα. Ο αποστολέας πρέπει να απαντήσει στο μήνυμα επιβεβαίωσης ώστε να διανεμηθεί το μήνυμα στα μέλη της λίστας. Ένα απλό“reply” στο μήνυμα επιβεβαίωσης αρκεί, δεν είναι αναγκαίο να γράψετε κάτι στο μήνυμα.

Καθώς, μετά την επιβεβαίωση του μηνύματος αυτό θα δημοσιοποιηθεί, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε προτού επιβεβαιώσετε την αποστολή του να κάνετε ένα τελευταίο έλεγχο σε αυτό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε τις όποιες διορθώσεις, μπορείτε να αγνοήσετε το μήνυμα επιβεβαίωσης και να στείλετε ένα νέο μήνυμα. Προκειμένου να διανεμηθεί στη λίστα το δεύτερο μήνυμα θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την αποστολή μόνο του δεύτερου μηνύματος. Μηνύματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα ελέγχου επιβεβαιώσεων και δεν διανέμονται στα μέλη της λίστας.

Τα μηνύματα επιβεβαίωσης παράγονται αυτόματα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα και δεν ελέγχονται από τους διαχειριστές της λίστας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση της εφαρμοφής Google Groups που προσφέρετε δωρεάν μέσω της υπηρεσίας G Suite for Education.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω εγχειρίδιο.

Το αρχείο με τις λίστες επίσημων ανακοινώσεων διατηρείται στον ιστότοπο https://mailarchive.upatras.gr/list/announcements.en.html. Ο ιστότοπος αυτός είναι προσβάσιμος από όλα τα μέλη του Ιδρύματος και μόνο από το εσωτερικό δίκτυο.

Για οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις, διευκρινίσεις και απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Δικτύων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου noc@upatras.gr.