Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google groups που προσφέρετε δωρεάν μέσω της υπηρεσίας G Suite for Education για να φτιάξετε μια Mail List ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Δημιουργία του Group

 1. Ενεργοποιήσετε την υπηρεσία G Suite for Education
 2. Συνδεθείτε στην υπηρεσία Google groups
 3. Επιλέξτε Δημιουργία Ομάδας/Create Group
 4. Προσθέστε το όνομα την ηλ. διεύθυνση με Domain name @g.upatras.gr και μια σύντομη περιγραφή για την λίστα σας.
 5. Στο Τύπος ομάδας/Group Type Επιλέξτε Λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/Mail List
 6. Καθορίστε τα βασικά δικαιώματα της λίστα σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
 7. Πατήστε Δημιουργία/Create

ΠΡΟΣΟΧΗ: στο πεδίο “Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ομάδας”(4) πρέπει να επιλέξτε το domain @g.upatras.gr και όχι @upatras.gr σε διαφορετική περίπτωση η λίστα σας δεν θα στέλνει μαιλ στους χρήστες.

Διαχείριση του Group

Με την επιλογή Διαχείριση/Manage μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις λειτουργίες της λίστας σας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αναλυτικές οδηγίες για την διαχείριση μπορείτε να βρείτε στο support της Google.

Προσθήκη Μελών στο Group

Μπορείτε να προσθέσετε απευθείας μέλη στην λίστα σας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκαλέσετε μέλη μέσω της επιλογής “Πρόσκληση μελών/Invite Members”

 1. Συνδεθείτε στο Google Groups.
 2. Επιλέξτε Οι Ομάδες μου/My Groups.
 3. Επιλέξτε μια Ομάδα.
 4. Επιλέξτε Διαχείριση/Manage.
 5. Στο menu αριστερά επιλέξτε Μέλη/Members and then Απευθείας προσθήκη μελών/Direct add members.
 6. Προσθέστε τις email διευθύνσεις που επιθυμείτε.*
 7. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα καλωσορίσματος.
 8. Ορίστε πώς τα μέλη θα λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ομάδα.
 9. Επιλέξτε Προσθήκη/Add.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε και μέλη χωρίς email της μορφής @upatras.gr στην λίστα σας, τότε θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο helpdesk@upatras.gr.