Ολοκληρώθηκε στις 26.03.2021 η αναβάθμιση των υπολογιστικών υποδομών του Ψηφιακού Άλματος.

Το σύνολο των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος μεταφέρθηκε σε νέο, σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιό, ηλικίας άνω των 10 ετών.

Η αναβάθμιση κρίθηκε απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονταν και επηρέαζαν τη λειτουργία, την ταχύτητα και την αξιοπιστία του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας στις νέες υποδομές έχει παρατηρηθεί βελτίωση στην ταχύτητα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος  τόσο στη διαδικτυακή εφαρμογή (https://progress.upatras.gr) που χρησιμοποιούν κυρίως οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ όσο και στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί πλέον με αξιοπιστία καθώς δεν διαπιστώνονται αστοχίες κατά την εκτέλεση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση όμως η κατάσταση ελέγχεται για πιθανά προβλήματα.

Το κόστος της αναβάθμισης ανήλθε σε 127.348,00€, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπεριελάμβανε την αγορά εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και μετάπτωσης. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία των τελευταίων μηνών και πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, από την 01.04.2021, έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.166.250,00 € (ΕΣΠΑ), το οποίο ανασχεδιάστηκε και εγκρίθηκε πρόσφατα.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να υλοποιηθούν:

 1. Η ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών (ενδεικτικά: Erasmus+, φοιτητική μέριμνα, ψηφιακή διαχείριση έργων).
 2. Η αναβάθμιση και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών (email, υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, ασφάλεια πληροφοριών & προσωπικών δεδομένων).
 3. Η αναδιάρθρωση και ψηφιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ.
 4. Η αναβάθμιση και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.
 5. Η αναβάθμιση και επέκταση των λειτουργιών του Ψηφιακού Άλματος και η μετάπτωση σε αυτό του φοιτητολογίου του πρ. ΤΕΙ ΔΕ.
 6. Η διασύνδεση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Πανεπιστημίου με το Ψηφιακό Άλμα.

Share This Story, Choose Your Platform!

Ολοκληρώθηκε στις 26.03.2021 η αναβάθμιση των υπολογιστικών υποδομών του Ψηφιακού Άλματος.

Το σύνολο των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος μεταφέρθηκε σε νέο, σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιό, ηλικίας άνω των 10 ετών.

Η αναβάθμιση κρίθηκε απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονταν και επηρέαζαν τη λειτουργία, την ταχύτητα και την αξιοπιστία του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας στις νέες υποδομές έχει παρατηρηθεί βελτίωση στην ταχύτητα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος  τόσο στη διαδικτυακή εφαρμογή (https://progress.upatras.gr) που χρησιμοποιούν κυρίως οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ όσο και στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί πλέον με αξιοπιστία καθώς δεν διαπιστώνονται αστοχίες κατά την εκτέλεση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση όμως η κατάσταση ελέγχεται για πιθανά προβλήματα.

Το κόστος της αναβάθμισης ανήλθε σε 127.348,00€, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπεριελάμβανε την αγορά εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και μετάπτωσης. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία των τελευταίων μηνών και πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, από την 01.04.2021, έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.166.250,00 € (ΕΣΠΑ), το οποίο ανασχεδιάστηκε και εγκρίθηκε πρόσφατα.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να υλοποιηθούν:

 1. Η ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών (ενδεικτικά: Erasmus+, φοιτητική μέριμνα, ψηφιακή διαχείριση έργων).
 2. Η αναβάθμιση και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών (email, υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, ασφάλεια πληροφοριών & προσωπικών δεδομένων).
 3. Η αναδιάρθρωση και ψηφιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ.
 4. Η αναβάθμιση και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.
 5. Η αναβάθμιση και επέκταση των λειτουργιών του Ψηφιακού Άλματος και η μετάπτωση σε αυτό του φοιτητολογίου του πρ. ΤΕΙ ΔΕ.
 6. Η διασύνδεση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Πανεπιστημίου με το Ψηφιακό Άλμα.

Ημερομηνία : 07/04/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Ψηφιακό Άλμα

Ολοκληρώθηκε στις 26.03.2021 η αναβάθμιση των υπολογιστικών υποδομών του Ψηφιακού Άλματος.

Το σύνολο των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος μεταφέρθηκε σε νέο, σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιό, ηλικίας άνω των 10 ετών.

Η αναβάθμιση κρίθηκε απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονταν και επηρέαζαν τη λειτουργία, την ταχύτητα και την αξιοπιστία του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας στις νέες υποδομές έχει παρατηρηθεί βελτίωση στην ταχύτητα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος  τόσο στη διαδικτυακή εφαρμογή (https://progress.upatras.gr) που χρησιμοποιούν κυρίως οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ όσο και στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί πλέον με αξιοπιστία καθώς δεν διαπιστώνονται αστοχίες κατά την εκτέλεση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση όμως η κατάσταση ελέγχεται για πιθανά προβλήματα.

Το κόστος της αναβάθμισης ανήλθε σε 127.348,00€, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπεριελάμβανε την αγορά εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και μετάπτωσης. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία των τελευταίων μηνών και πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, από την 01.04.2021, έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.166.250,00 € (ΕΣΠΑ), το οποίο ανασχεδιάστηκε και εγκρίθηκε πρόσφατα.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να υλοποιηθούν:

 1. Η ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών (ενδεικτικά: Erasmus+, φοιτητική μέριμνα, ψηφιακή διαχείριση έργων).
 2. Η αναβάθμιση και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών (email, υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, ασφάλεια πληροφοριών & προσωπικών δεδομένων).
 3. Η αναδιάρθρωση και ψηφιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ.
 4. Η αναβάθμιση και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.
 5. Η αναβάθμιση και επέκταση των λειτουργιών του Ψηφιακού Άλματος και η μετάπτωση σε αυτό του φοιτητολογίου του πρ. ΤΕΙ ΔΕ.
 6. Η διασύνδεση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Πανεπιστημίου με το Ψηφιακό Άλμα.

Ημερομηνία : 07/04/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Ψηφιακό Άλμα