Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Σάββατο 21/10/2023 και από 11:00 έως 19:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή των υπηρεσιών του φοιτητολογίου (Ψηφιακό Άλμα) προκειμένου να υλοποιηθούν απαραίτητες αναβαθμίσεις στα αντίστοιχα υπολογιστικά συστήματα.

Share This Story, Choose Your Platform!

Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Σάββατο 21/10/2023 και από 11:00 έως 19:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή των υπηρεσιών του φοιτητολογίου (Ψηφιακό Άλμα) προκειμένου να υλοποιηθούν απαραίτητες αναβαθμίσεις στα αντίστοιχα υπολογιστικά συστήματα.

Ημερομηνία : 20/10/2023

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Ψηφιακό Άλμα

Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Σάββατο 21/10/2023 και από 11:00 έως 19:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή των υπηρεσιών του φοιτητολογίου (Ψηφιακό Άλμα) προκειμένου να υλοποιηθούν απαραίτητες αναβαθμίσεις στα αντίστοιχα υπολογιστικά συστήματα.

Ημερομηνία : 20/10/2023

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Ψηφιακό Άλμα