Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα” σε επίπεδο υλικού και λογισμικού,
καθώς ο υπολογιστικός εξοπλισμός του ΨΑ είχε αρχίσει σταδιακά να τίθεται εκτός τεχνικής υποστήριξης λόγω παλαιότητας και με άμεσο στόχο την αξιόπιστη
λειτουργία και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών του.

Αυτή η αναβάθμιση υλοποιείται σταδιακά και απαιτεί, εκτός από ένα σύνολο νέων εγκαταστάσεων, την μετάπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων σε χρονικές περιόδους
που οι υπηρεσίες του ΨΑ δεν θα λειτουργούν και δεν θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους οι χρήστες.

Μετά την επιτυχημένη μετάπτωση κεντρικών εφαρμογών στα νέα συστήματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα ακολουθήσει και νέα μετάπτωση η οποία
θα έχει διάρκεια από την Παρασκευή 12 Μαρτίου στις 17:00 έως την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 23:59.

Με την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων αναμένουμε σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και στην αξιοπιστία του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από το Ψηφιακό Άλμα.

Επίσης για την Κυριακή 14 Μαρτίου το απόγευμα (από 16:00 έως και 22:00) έχουν προγραμματισθεί εργασίες αναβάθμισης λογισμικού σε συστήματα που
υποστηρίζουν την λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών δικτύου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου,
όπως: mussa, eclass, exams, idp, email, alumni, sis.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα” σε επίπεδο υλικού και λογισμικού,
καθώς ο υπολογιστικός εξοπλισμός του ΨΑ είχε αρχίσει σταδιακά να τίθεται εκτός τεχνικής υποστήριξης λόγω παλαιότητας και με άμεσο στόχο την αξιόπιστη
λειτουργία και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών του.

Αυτή η αναβάθμιση υλοποιείται σταδιακά και απαιτεί, εκτός από ένα σύνολο νέων εγκαταστάσεων, την μετάπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων σε χρονικές περιόδους
που οι υπηρεσίες του ΨΑ δεν θα λειτουργούν και δεν θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους οι χρήστες.

Μετά την επιτυχημένη μετάπτωση κεντρικών εφαρμογών στα νέα συστήματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα ακολουθήσει και νέα μετάπτωση η οποία
θα έχει διάρκεια από την Παρασκευή 12 Μαρτίου στις 17:00 έως την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 23:59.

Με την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων αναμένουμε σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και στην αξιοπιστία του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από το Ψηφιακό Άλμα.

Επίσης για την Κυριακή 14 Μαρτίου το απόγευμα (από 16:00 έως και 22:00) έχουν προγραμματισθεί εργασίες αναβάθμισης λογισμικού σε συστήματα που
υποστηρίζουν την λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών δικτύου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου,
όπως: mussa, eclass, exams, idp, email, alumni, sis.

Ημερομηνία : 08/03/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Ψηφιακό Άλμα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα” σε επίπεδο υλικού και λογισμικού,
καθώς ο υπολογιστικός εξοπλισμός του ΨΑ είχε αρχίσει σταδιακά να τίθεται εκτός τεχνικής υποστήριξης λόγω παλαιότητας και με άμεσο στόχο την αξιόπιστη
λειτουργία και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών του.

Αυτή η αναβάθμιση υλοποιείται σταδιακά και απαιτεί, εκτός από ένα σύνολο νέων εγκαταστάσεων, την μετάπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων σε χρονικές περιόδους
που οι υπηρεσίες του ΨΑ δεν θα λειτουργούν και δεν θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους οι χρήστες.

Μετά την επιτυχημένη μετάπτωση κεντρικών εφαρμογών στα νέα συστήματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα ακολουθήσει και νέα μετάπτωση η οποία
θα έχει διάρκεια από την Παρασκευή 12 Μαρτίου στις 17:00 έως την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 23:59.

Με την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων αναμένουμε σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και στην αξιοπιστία του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από το Ψηφιακό Άλμα.

Επίσης για την Κυριακή 14 Μαρτίου το απόγευμα (από 16:00 έως και 22:00) έχουν προγραμματισθεί εργασίες αναβάθμισης λογισμικού σε συστήματα που
υποστηρίζουν την λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών δικτύου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου,
όπως: mussa, eclass, exams, idp, email, alumni, sis.

Ημερομηνία : 08/03/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Ψηφιακό Άλμα