• Χρηματοδότηση Συνεδρίων

  • Πλατφόρμα Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας

  • Ψηφιακό εργαλείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

  • Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – UProskliseis

  • EndNote

  • Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley

  • Αποτροπή λογοκλοπής – TurnItIn

  • ePay Upatras

  • Webrescom

  • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

  • Ιστότοπος ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ