εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Καθηγητές

Για τις ανάγκες της εξέτασης ενός μαθήματος μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενημερώστε τους φοιτητές σας για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος σας.(Ασκήσεις ή Εργασίες)
 2. Δημιουργήστε εξέταση μαθήματος στο exams.
 3. Συνδέστε το μάθημα σας στο eclass με την εξέταση μαθήματος στο exams.
 4. Συνδέστε το εικονικό σας δωμάτιο εξέτασης στο Zoom με την εξέταση μαθήματος στο exams.

Ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης που επιλέξατε:

 1. Δημιουργήστε νέο κλειστό δωμάτιο στο SFB.
 2. Δημιουργήστε νέο κλειστό δωμάτιο επιτήρησης στο Zoom.
 3. Παραμετροποιήστε κατάλληλα το δωμάτιο σας στο Ζoom για προφορική εξέταση.
 4. Καλέστε τους φοιτητές σας για προφορική εξέταση στο MS Teams.
 5. Ορίστε απαλλακτικές εργασίες στο eclass.
 6. Δείτε το Βίντεο και δημιουργήστε εξέταση μαθήματος με το εργαλείο ασκήσεις στο exams.
 7. Δημιουργήστε εξέταση μαθήματος με το εργαλείο εργασίες στο exams.
 8. Δημιουργήστε κανάλια επιτήρησης στο MS Teams.
 9. Χωρίστε τους φοιτητές σας σε ομάδες εξέτασης στο Zoom.

Φοιτητές

Για τη συμμετοχή σας σε εξέταση μαθήματος όπου θα απαιτηθεί τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (Upnet ID), δείτε το πως στις παρακάτω οδηγίες:

Επίσης για τη συμμετοχή σας σε on-line γραπτή εξέταση με τα εργαλεία της πλατφόρμας exams ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Άλλες χρήσιμες οδηγίες:

Share This Story, Choose Your Platform!

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Καθηγητές

Για τις ανάγκες της εξέτασης ενός μαθήματος μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενημερώστε τους φοιτητές σας για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος σας.(Ασκήσεις ή Εργασίες)
 2. Δημιουργήστε εξέταση μαθήματος στο exams.
 3. Συνδέστε το μάθημα σας στο eclass με την εξέταση μαθήματος στο exams.
 4. Συνδέστε το εικονικό σας δωμάτιο εξέτασης στο Zoom με την εξέταση μαθήματος στο exams.

Ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης που επιλέξατε:

 1. Δημιουργήστε νέο κλειστό δωμάτιο στο SFB.
 2. Δημιουργήστε νέο κλειστό δωμάτιο επιτήρησης στο Zoom.
 3. Παραμετροποιήστε κατάλληλα το δωμάτιο σας στο Ζoom για προφορική εξέταση.
 4. Καλέστε τους φοιτητές σας για προφορική εξέταση στο MS Teams.
 5. Ορίστε απαλλακτικές εργασίες στο eclass.
 6. Δείτε το Βίντεο και δημιουργήστε εξέταση μαθήματος με το εργαλείο ασκήσεις στο exams.
 7. Δημιουργήστε εξέταση μαθήματος με το εργαλείο εργασίες στο exams.
 8. Δημιουργήστε κανάλια επιτήρησης στο MS Teams.
 9. Χωρίστε τους φοιτητές σας σε ομάδες εξέτασης στο Zoom.

Φοιτητές

Για τη συμμετοχή σας σε εξέταση μαθήματος όπου θα απαιτηθεί τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (Upnet ID), δείτε το πως στις παρακάτω οδηγίες:

Επίσης για τη συμμετοχή σας σε on-line γραπτή εξέταση με τα εργαλεία της πλατφόρμας exams ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Άλλες χρήσιμες οδηγίες:

Ημερομηνία : 12/06/2020

Κατηγορία : Εγχειρίδια

Ετικέτες : Eclass | exams | MS Teams | zoom

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Καθηγητές

Για τις ανάγκες της εξέτασης ενός μαθήματος μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενημερώστε τους φοιτητές σας για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος σας.(Ασκήσεις ή Εργασίες)
 2. Δημιουργήστε εξέταση μαθήματος στο exams.
 3. Συνδέστε το μάθημα σας στο eclass με την εξέταση μαθήματος στο exams.
 4. Συνδέστε το εικονικό σας δωμάτιο εξέτασης στο Zoom με την εξέταση μαθήματος στο exams.

Ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης που επιλέξατε:

 1. Δημιουργήστε νέο κλειστό δωμάτιο στο SFB.
 2. Δημιουργήστε νέο κλειστό δωμάτιο επιτήρησης στο Zoom.
 3. Παραμετροποιήστε κατάλληλα το δωμάτιο σας στο Ζoom για προφορική εξέταση.
 4. Καλέστε τους φοιτητές σας για προφορική εξέταση στο MS Teams.
 5. Ορίστε απαλλακτικές εργασίες στο eclass.
 6. Δείτε το Βίντεο και δημιουργήστε εξέταση μαθήματος με το εργαλείο ασκήσεις στο exams.
 7. Δημιουργήστε εξέταση μαθήματος με το εργαλείο εργασίες στο exams.
 8. Δημιουργήστε κανάλια επιτήρησης στο MS Teams.
 9. Χωρίστε τους φοιτητές σας σε ομάδες εξέτασης στο Zoom.

Φοιτητές

Για τη συμμετοχή σας σε εξέταση μαθήματος όπου θα απαιτηθεί τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (Upnet ID), δείτε το πως στις παρακάτω οδηγίες:

Επίσης για τη συμμετοχή σας σε on-line γραπτή εξέταση με τα εργαλεία της πλατφόρμας exams ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Άλλες χρήσιμες οδηγίες:

Ημερομηνία : 12/06/2020

Κατηγορία : Εγχειρίδια

Ετικέτες : Eclass | exams | MS Teams | zoom