Καθηγητές

Προετοιμασία

Προφορική Εξέταση

Γραπτή Εξέταση

Επιτήρηση εξέτασης

Φοιτητές

Οδηγίες Σύνδεσης σε Εργαλεία Τηλεδιάσκεψης

Εργαλεία Πλατφόρμας Exams

Άλλες Χρήσιμες Οδηγίες

Απόφαση Συγκλήτου

Σενάρια Εξέτασης

Εργαλεία

Αίτημα Υποστήριξης