Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση

Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Φοιτητής

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, αφορούν τις τεχνικές δυνατότητες και μόνο, που παρέχει το Ίδρυμα για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Οι διαδικασίες διεξαγωγής διέπονται από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Για την υποβοήθηση της διαδικασίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων, διατίθεται Τεχνική Υποστήριξη.

Καθηγητές

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, το Ίδρυμα διαθέτει προς χρήση:

 1. την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης eClass (διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/) και
 2. την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ZOOM.

Eclass

Προϋποθέσεις

Πριν ξεκινήσετε μια εξέταση με τα εργαλεία του eclass θα πρέπει να έχετε υπόψιν ότι πρόσβαση σε αυτήν έχουν όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα του eclass και όχι όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα έχει πρόσβαση στην εξέταση κάποιος που δεν έχει δηλώσει το μάθημα μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

1. Ρυθμίσεις μαθήματος

Αν το μάθημα είναι ανοιχτό έχει το υλικό του διαθέσιμο προς όλους, οπότε θα πρέπει να μετατραπεί άμεσα σε «Ανοικτό με εγγραφή», ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνο πιστοποιημένοι χρήστες που έχουν κάνει εγγραφή. (οδηγός)

2. Ομάδες χρηστών

Δημιουργήστε μια ή περισσότερες ομάδες χρηστών για τις εξετάσεις ώστε να δώσετε στην συνέχεια μόνο σε αυτήν πρόσβαση στην εξέταση (οδηγός)

3. Δυνατότητες χρήσης όρων συμμετοχής στις εξετάσεις

Δυνατότητα 1: Οι όροι συμμετοχής περιλαμβάνονται στην Ομάδα Εξέτασης

Η υλοποίηση γίνεται σε 2 βήματα:

Βήμα Α. Δημιουργία ομάδας εξέτασης με όρους συμμετοχής

 Ο διδάσκοντας:

 • έχει δημιουργήσει ομάδα χρηστών-εξετάσεων (θέμα 2 παραπάνω),
 • εισάγει τους επι μέρους όρους συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος, στο πεδίο “Περιγραφή” της ομάδας, περιλαμβάνοντας το κείμενο «Η εγγραφή σας στην ομάδα, συνιστά αποδοχή των όρων συμμετοχής στις εξετάσεις.»,
 • οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση εγγράφονται στην ομάδα χρηστών εξετάσεων.

Βήμα Β. Δημιουργία Άσκησης/Εργασίας χωρίς όρους συμμετοχής

Ο διδάσκοντας:

 • δημιουργεί Άσκηση ή Εργασία
 • γίνεται ανάθεση της Άσκησης ή της Εργασίας στην ομάδα εξέτασης.

Ο διδάσκοντας δύναται να χρησιμοποιήσει το Βήμα Α (εγγραφή των φοιτητών σε ομάδα εξέτασης με ταυτόχρονη αποδοχή των όρων), ακόμη και στην περίπτωση προφορικής εξέτασης στο ΖΟΟΜ. Σε αυτή την περίπτωση, είναι διαθέσιμη η λίστα των φοιτητών οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική εξέταση

Δυνατότητα 2: Οι όροι συμμετοχής περιλαμβάνονται στην Εργασία/Άσκηση

Η υλοποίηση γίνεται σε 2 βήματα:

Βήμα Α. Δημιουργία ομάδας εξέτασης χωρίς όρους συμμετοχής

Ο διδάσκοντας:

 • εξάγει τη λίστα των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα (οδηγός), από το Progress,
 • προσθέτει τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στην ομάδα χρηστών (οδηγός). Η διαδικασία προϋποθέτει την εγγραφή των φοιτητών στο μάθημά του διδάσκοντος στο eClass. Οι φοιτητές έχουν εγγραφεί σε ομάδα- εξέτασης, χωρίς να έχει γίνει αποδοχή όρων.

Βήμα Β. Δημιουργία Άσκησης/Εργασίας με όρους συμμετοχής

Ο διδάσκοντας:

 • δημιουργεί Άσκηση ή Εργασία,
 • εισάγει τους επί μέρους όρους συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος, στο πεδίο “Περιγραφή” της Άσκησης ή Εργασίας, περιλαμβάνοντας το κείμενο «Η συμμετοχή σας στην Άσκηση/Εργασία, συνιστά αποδοχή των όρων συμμετοχής στις εξετάσεις.»,
 • γίνεται ανάθεση της Άσκησης ή της Εργασίας στην ομάδα εξέτασης.

Στη συνέχεια, παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία ασκήσεων:

Zoom

Φοιτητές