Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες

Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης.

Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε:

  • Ενεργό λογαριασμό Upnet ID
  • Το λογισμικό VPN Client με τις ειδικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου Πατρών που διατίθεται στο σύστημα Mussa
  • Σύνδεση στο Internet
  • Ασφαλή πρόσβαση στις δικτυακές υποδομές και στις υπηρεσίες τηλεματικής.
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής και ψηφιακής πληροφόρησης της βιβλιοθήκης.
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες οργανικών μονάδων που εφαρμόζουν πολιτικές ασφάλειας πρόσβασης βασισμένες στις διευθύνσεις IP που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Χρήση του εξυπηρετητή SMTP του ιδρύματος.

Η υπηρεσία VPN είναι διαθέσιμη στους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών που μπορούν να ταυτοποιηθούν στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου διαθέτοντας προσωπικό λογαριασμό Upnet ID και έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους το λογισμικό OpenVPN Client. Η χρήση της υπηρεσίας οφείλει να είναι σύμφωνη με τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών»

Η υπηρεσία είναι ενεργή όσο είναι ενεργός ο προσωπικός λογαριασμός Upnet ID του χρήστη.