Το UPnet διαχειρίζεται και υποστηρίζει υπηρεσίες τηλεματικής για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τον “Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών” (αρχείο σε φόρμα PDF). Ο κανονισμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 58941/27.7.2023 συνεδρίασή της, αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από τις 19 Ιουνίου 2023 έως 14 Ιουλίου 2023