Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα διακοπεί η λειτουργία των υπηρεσιών τηλεδιασκέψεων Skype for Business και Webex.

Όσοι τις χρησιμοποιούν θα πρέπει να μεταβούν σε μια από τις άλλες δυο υπηρεσίες Zoom και MS Teams οι οποίες και θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται.

Εγχειρίδια χρήσης μπορείτε να βρείτε στις σελίδες της κάθε υπηρεσίας.

Zoom: https://www.upnet.gr/zoom/

MS Teams: https://www.upnet.gr/teams/

Share This Story, Choose Your Platform!

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα διακοπεί η λειτουργία των υπηρεσιών τηλεδιασκέψεων Skype for Business και Webex.

Όσοι τις χρησιμοποιούν θα πρέπει να μεταβούν σε μια από τις άλλες δυο υπηρεσίες Zoom και MS Teams οι οποίες και θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται.

Εγχειρίδια χρήσης μπορείτε να βρείτε στις σελίδες της κάθε υπηρεσίας.

Zoom: https://www.upnet.gr/zoom/

MS Teams: https://www.upnet.gr/teams/

Ημερομηνία : 09/04/2021

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες :

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα διακοπεί η λειτουργία των υπηρεσιών τηλεδιασκέψεων Skype for Business και Webex.

Όσοι τις χρησιμοποιούν θα πρέπει να μεταβούν σε μια από τις άλλες δυο υπηρεσίες Zoom και MS Teams οι οποίες και θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται.

Εγχειρίδια χρήσης μπορείτε να βρείτε στις σελίδες της κάθε υπηρεσίας.

Zoom: https://www.upnet.gr/zoom/

MS Teams: https://www.upnet.gr/teams/

Ημερομηνία : 09/04/2021

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες :