Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η ομάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως μαθημάτων, σταματά την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας Skype for Business.

Η υπηρεσία είναι προς κατάργηση (end of life) και από την ίδια την Microsoft (Ιούλιος 2021) https://techcommunity.microsoft.com/t5/healthcare-and-life-sciences/skype-for-business-online-end-of-life-july-31-2021/ba-p/779137 και το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει πλέον 3 εναλλακτικές πλατφόρμες εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας(MS Teams, Cisco Webex, Zoom).

Η υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά το Τμήμα δικτύων δεν θα παρέχει κανενός είδους τεχνική υποστήριξη.

Προτρέπουμε το διδακτικό προσωπικό να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής σε μια από τις άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες (MS Teams, Cisco Webex, Zoom)

Share This Story, Choose Your Platform!

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η ομάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως μαθημάτων, σταματά την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας Skype for Business.

Η υπηρεσία είναι προς κατάργηση (end of life) και από την ίδια την Microsoft (Ιούλιος 2021) https://techcommunity.microsoft.com/t5/healthcare-and-life-sciences/skype-for-business-online-end-of-life-july-31-2021/ba-p/779137 και το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει πλέον 3 εναλλακτικές πλατφόρμες εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας(MS Teams, Cisco Webex, Zoom).

Η υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά το Τμήμα δικτύων δεν θα παρέχει κανενός είδους τεχνική υποστήριξη.

Προτρέπουμε το διδακτικό προσωπικό να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής σε μια από τις άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες (MS Teams, Cisco Webex, Zoom)

Ημερομηνία : 11/10/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις | Νέα

Ετικέτες : MS Teams | zoom

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η ομάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως μαθημάτων, σταματά την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας Skype for Business.

Η υπηρεσία είναι προς κατάργηση (end of life) και από την ίδια την Microsoft (Ιούλιος 2021) https://techcommunity.microsoft.com/t5/healthcare-and-life-sciences/skype-for-business-online-end-of-life-july-31-2021/ba-p/779137 και το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει πλέον 3 εναλλακτικές πλατφόρμες εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας(MS Teams, Cisco Webex, Zoom).

Η υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά το Τμήμα δικτύων δεν θα παρέχει κανενός είδους τεχνική υποστήριξη.

Προτρέπουμε το διδακτικό προσωπικό να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής σε μια από τις άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες (MS Teams, Cisco Webex, Zoom)

Ημερομηνία : 11/10/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις | Νέα

Ετικέτες : MS Teams | zoom