Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα έκδοσης κωδικού συμμέτοχής σε ομάδα του MS Teams έχει αποκατασταθεί.