Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου σε εξέταση με Zoom

Κατάλληλο για : Προφορική Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Zoom

Οδηγίες

Για να ελέγξουμε τις συσκευές εικόνας και ήχου στην εφαρμογή Zoom ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

1Συνδεθείτε στην εφαρμογή Zoom και πάνω αριστερά επιλέξτε το εικονίδιο με το γρανάζι.

2Στο μενού που εμφανίζετε επιλέξτε Audio και στην συνέχεια κάντε Test στο Speaker και στο Microphone.

3Για να ελέγξετε πλήρως τις συσκευές σας αλλά και την σύνδεση σας στο zoom μπορείτε να κάνετε μια δοκιμαστική σύνδεση στο παρακάτω Link https://zoom.us/test