Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικό αίτημα.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικό αίτημα.

Email

για θέματα λογαριασμών
helpdesk@upatras.gr
για θέματα eclass
eclass@upatras.gr

Τηλέφωνο

για θέματα λογαριασμών
2610962600
για θέματα eclass
2610997777

Τοποθεσία

Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών

Προσωπικό

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών