Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών
Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών Νότια Πτέρυγα, 2ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Τ.Κ. 265 04 Ρίο Πατρών

Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών Βόρεια Πτέρυγα, 3ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Τ.Κ. 265 04 Ρίο Πατρών

Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών

Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού