Το Γραφείο Αρωγής του UPnet είναι αρμόδιο για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε προβλήματα που οφείλονται στις υποδομές του δικτύου δεδομένων και στις υπηρεσίες τηλεματικής που προσφέρει το UPnet κεντρικά σε όλο το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος που υπάγονται, ώστε να ενημερώνονται αρμόδια για:

  • την ενδεχόμενη δυσλειτουργία του τοπικού τους δικτύου ή του μεμονωμένου σταθμού εργασίας που χρησιμοποιούν
  • την εφαρμογή τοπικής πολιτικής ασφάλειας που δεν επιτρέπει την πρόσβασή τους σε κάποια υπηρεσία τηλεματικής που προσφέρει το UPnet (για παράδειγμα, ο σταθμός εργασίας έχει αποκοπεί από το δίκτυο λόγω μόλυνσής του με κάποιο ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό)
  • την προγραμματισμένη ή μη διακοπή παροχής κάποιας υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους. Το UPnet ενημερώνει άμεσα τους Τεχνικούς Υπεύθυνους σε τέτοιες περιπτώσεις.
  • τον εντοπισμό του προβλήματος που αντιμετωπίζουν και την προώθηση του κατάλληλου αιτήματος στο Γραφείο Αρωγής του UPnet

Για τις υπηρεσίες που παρέχει κεντρικά το UPnet, στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις έχουν συγκεντρωθεί οι πλέον συχνές ερωτήσεις των χρηστών. Προτείνουμε να τις μελετήσετε, για την αμεσότερη επίλυση των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζετε, πρωτού επικοινωνήσετε με τον Τεχνικό σας Υπεύθυνο.

Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των Τμημάτων και οι χρήστες, κατόπιν υποδείξεως του Τεχνικού τους Υπεύθυνου, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αρωγής του UPnet με τους εξής τρόπους:

  • Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση helpdesk@upnet.gr, αναφέροντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και την υπόδειξη του Τεχνικού Υπεύθυνου, σε περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνεί απευθείας με το Γραφείο Αρωγής του UPnet.
  • Τηλεφωνική επικοινωνία με το UPnet, καθημερινά 09:00-14:00 στο τηλέφωνο 2610962600.
  • Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με το UPnet.
Ακαδημαϊκά Τμήματα
Αρχιτεκτονικής
Καρακάσης Κλεομένης
τηλ: 261096 2892
e-mail: karakas@upatras.gr
Βιολογίας
Πασσάς Γιώργος
τηλ: 261099 6759
e-mail: gpas@upatras.gr
Μαθηματικών
Ράγγος Όμηρος & Ανυφαντής Διονύσης
τηλ: 261099 7280, 261099 7424
e-mail: giannis@math.upatras.gr & ragos@math.upatras.gr & dany@upatras.gr
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Φραγκογιάννης Γιώργος
τηλ: 26410 74159
e-mail: gfrago@upatras.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βουτσινάς Βασίλειος
τηλ: 261099 6327, 261099 7845
e-mail: vutsinas@upatras.gr
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Νικολάου Σπύρος
τηλ: 2610969341
e-mail: snikolaou@upatras.gr
Επιστήμης Υλικών
Σέρπη Έλενα
τηλ: 261099 7686, 261099 7762
e-mail: serpi@upatras.gr
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Μανώλης Γεωργουδάκης & Ιωσήφ Ιωσηφίδης
τηλ: 261099 6935 & 261099 6986
e-mail: support@ceid.upatras.gr
Θεατρικών Σπουδών
Βαρελάς Γεώργιος
τηλ: 2610962900
e-mail: barelas@upatras.gr
Ιατρικής
Γεωργακόπουλος Αναστάσιος
τηλ: 261099 6102
e-mail: georgako@upatras.gr
Γεωλογίας
Στεφανόπουλος Παναγιώτης
τηλ: 261096 2920
e-mail: stefanop@upatras.gr
Οικονομικών Επιστημών
Ρούσσος Αλέξανδρος
τηλ: 261096 9835
e-mail: arou@econ.upatras.gr
Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών
Γκέρτζος Κωνσταντίνος
τηλ: 261099 7250
e-mail: gertzos@upatras.gr
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Σταυρουλόπουλος Χρήστος, Θωμόπουλος Γιώργος & Οικονομάκος Μιχάλης
τηλ: 261099 6802 , 261099 9867 & 2610996463
e-mail: cstavr@ece.upatras.gr , gthomop@ece.upatras.gr , moikonom@ece.upatras.gr
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Καρατράντου Ανθή
τηλ: 261096 9718
e-mail: cmarkopl@upatras.gr
Πολιτικών Μηχανικών
Μαλέας Δημήτριος
τηλ: 261099 7779
e-mail: dmaleas@upatras.gr
Φαρμακευτικής
Γρηγορόπουλος Χρήστος
τηλ: 261096 2771
e-mail: cgri@upatras.gr
Φιλολογίας
Μεσσήνης Ιωάννης
τηλ: 2610 969318
e-mail: imessinis@upatras.gr
Φιλοσοφίας
Αθανασόπουλος Σταύρος
τηλ:261099 7270
e-mail: athanasso@upatras.gr
Φυσικής
Αργυρέας Θωμάς
τηλ: 2610 962068
e-mail: argyreas@physics.upatras.gr
Χημείας
Μακρής Κωνσταντίνος
τηλ: 261099 7902
e-mail: kmakris@chemistry.upatras.gr
Χημικών Μηχανικών
Σάντας Κωνσταντίνος
τηλ: 261096 9504
e-mail: santas@chemeng.upatras.gr
Κεντρικές υπηρεσίες
Επιτροπή Ερευνών
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
τηλ: 261099 6660
Email: pstavr@upatras.gr
Κεντρικές Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες
Βαλής Χρήστος & Χάψας Αντώνης
τηλ: 2610997996 & 2610969088
e-mail: chrisva@upatras.gr & ahapsas@upatras.gr
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης
Γεωργίου Πάνος
τηλ: 2610969623
e-mail: panos@lis.upatras.gr
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
Αναγνωστόπουλος Νίκος & Βασιλόπουλος Θεόδωρος
τηλ: 2610969854
e-mail: confer@upatras.gr
Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Σπηλίου Αθηνά
τηλ: 2613 604079
e-mail: aspiliou@pgnp.gr
Φοιτητική Εστία Πατρών
Τεχνικοί Υπεύθυνοι ΦΕΠe-mail: bfep-tech@upatras.gr