Νο Πλήκτρο
1 Λαμπάκι Ενημέρωσης
2 Οθόνη
3 Πλήκτρα Επιλογής Γραμμής
4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
5 Πλήκτρο Μεταφοράς Κλήσης
6 Πλήκτρο Συνδιάσκεψης
7 Πλήκτρο Αναμονής
8 Πλήκτρο πλοήγησης μενού
9 Πλήκτρο Ακουστικού
10 Πλήκτρο ενεργοποίησης Μεγαφώνου
11 Πληκτρολόγιο
12 Πλήκτρο Σίγασης
13 Πλήκτρο Φωνητικού Ταχυδρομείου
14 Πλήκτρο Φωνητικού Ταχυδρομείου
15 Πλήκτρο Ρυθμίσεων
16 Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου
17 Ακουστικό
Νο
1 Θύρα παροχής ρεύματος
2 Μετασχηματιστής
3 Πρίζα ρεύματος
4 Θύρα σύνδεσης με πρίζα δικτύου
5 Θύρα σύνδεσης σε υπολογιστή
6 Θύρα σύνδεσης ακουστικού τηλεφώνου
7 Θύρα σύνδεσης εξωτερικού ακουστικού
Color Description
Σταθερό Πράσινο: Τηλεφωνική Κλήση σε εξέληξη.
Αναβοσβήνει Πράσινο: Κλήση σε αναμονή.
Σταθερό Κίτρινο: Η Γραμμή είναι σε χρήση
Αναβοσβήνει Κίτρινο: Εισερχόμενη Κλήση
Σταθερό Κόκκινο: Κοινόχρηστη γραμμή που χρησιμοποιείται από απόσταση.
Αναβοσβήνει Κόκκινο: Η κλήση κοινής γραμμής έχει τεθεί σε αναμονή από απόσταση.

Κλήση / Dialing

 • Ενεργοποίηση κλήσης: Πληκτρολογήστε ένα νούμερο και στην συνέχεια πατήστε το softkey call (4) ή απλά σηκώστε το ακουστικό. Μπορείτε εναλλακτικά να πατήσετε το πλήκτρο Ακουστικού (9) αν θέλετε να μιλήσετε σε ανοικτή ακρόαση.
 • Επανάκληση: Πατήστε το skoftkey Redial (4) για να καλέσετε τον τελευταίο κληθέντα αριθμό.

Απάντηση / Answering

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να απαντήσετε μια κλήση:

 • Σηκώστε το ακουστικό.
 • Πατήστε το  Πλήκτρο Επιλογής Γραμμής (3) που αναβοσβήνει.
 • Πατήστε το softkey Answer (4).
 • Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μεγαφώνου (10) αν θέλετε να μιλήσετε σε ανοιχτή ακρόαση.
 • Πατήστε το πλήκτρο Ακουστικών (9) αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην συσκευή σας.

Αναμονή και συνέχιση μιας κλήσης / Hold and Resume a Call

 • Αναμονή: Πατήστε το πλήκτρο Αναμονής (7) ή το softkey Hold (4)
 • Συνέχιση κλήσης: Ξανά πατήστε το πλήκτρο Αναμονής (7) ή το softkey Hold (4) ή το Πλήκτρο Επιλογής Γραμμής (3) που αναβοσβήνει.

Μεταβίβαση κλήσεων / Transfer Calls

 • Ενώ είσαστε σε κλήση
 • Πατήστε το Πλήκτρο Μεταφοράς Κλήσης (5) ή το softkey more (4) και στην συνέχεια το softkey Transfer (4)
 • Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε την κλήση
 • Αν επιθυμείτε να ενημερώσετε τον χρήστη στον οποίο θα μεταβιβάσετε την κλήση περιμένετε να απαντήσει. (Ο χρήστης με τον οποίο είσαστε ήδη σε κλήση θα μπει σε αναμονή)
 • Πατήστε Ξανά το πλήκτρο Πλήκτρο Μεταφοράς Κλήσης (5) ή το softkey Transfer (4)

Προώθηση κλήσεων / Forwarding Calls

 • Πατήστε το softkey Fwa All (3).
 • Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την γραμμή σας. (Πρέπει να πατήσετε και το πλήκτρο 0 αν πρόκειται για εξωτερική γραμμή)
 • Για να επιβεβαιώσετε ότι έχει ενεργοποιηθεί η προώθηση θα δείτε το σύμβολο της προώθησης στην οθόνη σας και την αναφορά Το και τον αριθμό προώθησης κάτω από το όνομα σας.
 • Για να ακυρώσετε την προώθηση πατήστε το softkey Fwd Off (3)

Συνδιάσκεψη / Conferencing

 • Ξεκινήστε μια κλήση.
 • Πατήστε το Πλήκτρο Συνδιάσκεψης (5)  και πληκτρολογήστε το νούμερο του συμμετέχοντα που θέλετε να βάλετε στην κλήση.
 • Όταν απαντήσει ξανά πατήστε το  Πλήκτρο Συνδιάσκεψης (5) ώστε να ενώσετε τις κλήσεις.
 • Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να προσθέσετε και άλλους συμμετέχοντες.

Σίγαση μιας κλήσης / Silence a Call

 • Ενώ το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε το κάτω μέρος του πλήκτρου έντασης ήχου (13).

Ρύθμιση ήχου κουδουνίσματος / Setting Ringtones

 • Πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων (15)
 • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης (8) και επιλέξτε Preferences και στην συνέχεια Ringtones.
 • Επιλέξτε την γραμμή για την οποία θέλετε να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος.
 • Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους ήχους κουδουνίσματος. Μπορείτε να ακούσετε τον κάθε ήχο πατώντας το softkey Play (4).
 • Επιλέξτε το softkey Set (4) όταν αποφασίσετε τον ήχο που προτιμάτε.
 • Επιλέξτε το softkey Εxit (4) για να γυρίσετε στην αρχική οθόνη

Ιστορικό Κλήσεων / Call History

 • Προβολή
  • Πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων (15). Με την χρήση του πλήκτρου πλοήγησης (8) διαλέξτε την επιλογή Resents. Εναλλακτικά πιέστε το πάνω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης (8)
  • Θα εμφανιστεί όλο το ιστορικό κλήσεων. Πατήστε δυο φορές το skofkey return (4) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
 • Κλήση
  • Αφού έχετε φτάσει στην οθόνη προβολής κλήσεων επιλέξτε με τα βέλη ποιο από τα νούμερα θέλετε να καλέσετε και πατήστε το softkey Call (4) .
σε μορφή pdf