Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Γραπτή εξέταση και ταυτόχρονη επιτήρηση μέσω κάμερας μέχρι 300 άτομα με το Zoom

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου στο Zoom

Ενεργοποίηση wifi hotspot σε κινητό τηλέφωνο

Προκαθορισμένη καταχώρηση συμμετεχόντων σε Zoom Breakout Rooms

Οδηγός Εγκατάστασης Matlab2020

Οδηγίες Εγκατάστασης Docusign Signature Appliance Client

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – Harica

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Φοιτητές

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Σύνδεση στην υπηρεσία Zoom για την ανάγκη εξετάσεων

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Windows 10

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη με την υπηρεσία Skype for Business με Λειτουργικό IOS

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη με την υπηρεσία Skype for Business με Λειτουργικό Android

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη με την υπηρεσία Skype for Business με Λειτουργικό MAC OS

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Λειτουργικότητα Zoom Meeting Client

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη με τον Zoom Meeting Client

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Ρύθμιση λογαριασμού email σε MacOSX

Σύνδεση στο Ασύρματο Δίκτυο Upatras Guest

(Βίντεο) Οδηγίες χρήσης του εργαλείο Ασκήσεις του Eclass με τυχαίες ερωτήσεις από τράπεζα ερωτήσεων

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Οδηγίες εγκατάστασης Aegis Authenticator

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam με χρήση του Eduroam CAT

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – ΚΣΗΔΕ

Αλλαγή του display name στο zoom στα λατινικά

Απενεργοποίηση του Chat στο Zoom

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf εγγράφων με Safnet USB σε περιβάλλον MAC OS

Παραμετροποίηση του Adobe Reader DC για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Ενεργοποίηση Autodesk AutoCAD

Ρύθμιση λογαριασμού @ac.upatras.gr email σε Microsoft Outlook

Σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

(Βίντεο) Οδηγίες χρήση του εργαλείου Ασκήσεις του Eclass και δυναμική επιλογή ερωτήσεων από τράπεζα ερωτήσεων

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων

Παραμετροποίηση waiting room στο zoom

(Βίντεο) Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως μαθημάτων

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο ασκήσεις του Exams

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams & έλεγχος λογοκλοπής.

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με Zoom και ταυτοποίηση

(Βίντεο) Οδηγίες χρήσης του εργαλείου εργασίες στο exams.

Βίντεο χρήσης της εφαρμογής Zoom για την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server του Office 2016

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server Windows

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Γενικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας eduroam

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 7

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 8

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 10

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6945

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με 4 απλά βήματα

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων στο eclass

Διαχείριση Περιοχών Συζητήσεων στο eclass

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Οδηγίες χρήσης του Προσωπικού Χαρτοφυλακίου Εκπαιδευτή στο Eclass

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Alcatel 4010

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 7841

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Χρήση Demo Room Υπηρεσίας e:Presence

Δημιουργία μαθήματος στην Πλατφόρμα Eclass

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader DC

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10