Οδηγίες Εγκατάστασης για εργαστήρια

  • Κατεβάστε το λογισμικό (Μορφή iso) από το Sofware Repository του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Κατεβάστε το license file (license.dat) από το σύστημα Mussa.

1Ξεκινήστε την εγκατάσταση. Από το πρώτο παράθυρο επιλέξτε I have a File Installation Key και Next>

2 Στο επόμενο παράθυρο αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης με Yes και Next>

3 Στη συνέχεια εισάγετε το κλειδί που βρήκατε στο σύστημα Mussa και πατήστε Next.

4Επιλέξτε browse και δώστε την θέση που έχετε αποθηκεύσει το license file license.dat

5Επιλέξτε τον φάκελο εγκατάστασης και πατήστε Next

6Επιλέξτε ποιο από τα διαθέσιμα components θέλετε να εγκαταστήσετε.

7 Επιλέξτε αν θέλετε να δημιουργηθεί συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.

8Πατήστε Βegin Ιnstall για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.